مطالب شيلاتی

آشنايي‌ با مجتمع‌ تكثير و پرورش‌ ماهي‌ قزل‌آلاي‌رنگين‌كمان‌ گهررود

استان‌ لرستان‌ يكي‌ از استان‌هاي‌ پرآب‌ كشور است‌ كه‌ باميزان‌ بارندگي‌ 550 ميلي‌ متر در سال‌ بعد از استان‌هاي‌ شمالي‌در رده‌ چهارم‌ كشور قرار گرفته‌ است‌. وجود سه‌ هزار و 73دهنه‌ چشمه‌، سه‌ هزار و 978 حلقه‌ چاه‌ عميق‌ و نيمه‌ عميق‌،يكهزار و 527 رشته‌ قنات‌ و دو هزار و 200 كيلومتر مسيررودخانه‌ با دبي‌ خروجي‌ 13/5 ميليارد متر مكعب‌ در سال‌،تنوع‌ آب‌ و هوايي‌ و درجه‌ حرارت‌ هوا، زمينه‌ و شرايط تكثير وپرورش‌ انواع‌ آبزيان‌ پرورشي‌ را در اين‌ استان‌ فراهم‌ نموده‌است‌. به‌ طوري‌ كه‌ بدون‌ تغيير در كميت‌ و كيفيت‌ آب‌ مي‌توان‌ تادو هزار و 300 تن‌ ماهي‌ را در استان‌ پرورش‌ داد.
از جمله‌ طرح‌هايي‌ نيز كه‌ در راستاي‌ فعاليت‌هاي‌ آبزي‌پروري‌ در اين‌استان‌ پس‌ از بررسي‌ها و مطالعات‌ مقدماتي‌ و تكميلي‌ مورد اجرا درآمد،مي‌توان‌ از پطرح‌ ايجاد تاسيسات‌ زيربنايي‌ مجتمع‌ گهررودپ در منطقه‌عمارت‌ ياد كرد.
اين‌ مجتمع‌ با ظرفيت‌ 500 تن‌ و تكثير پنج‌ ميليون‌ قطعه‌ بچه‌ ماهي‌قزل‌آلا در سال‌ با اهدافي‌ همچون‌ جلوگيري‌ از مهاجرت‌ عشاير وروستاييان‌ منطقه‌، ايجاد اشتغال‌ و رفع‌ بيكاري‌، افزايش‌ درآمدخانوارهاي‌ عشايري‌ و روستايي‌، حفظ تعادل‌ دام‌ و مرتع‌، افزايش‌ توليدماهي‌ و تغيير الگوي‌ مصرف‌ از گوشت‌ قرمز به‌ گوشت‌ سفيد در شهرستان‌دورود احداث‌ گرديد.
در مورد وضعيت‌ مجتمع‌ مزبور از حيث‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌شده‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ نيز مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ با شروع‌فعاليت‌هاي‌ آبزي‌پروري‌ در استان‌ و شناسايي‌ منابع‌ آبي‌، از جمله‌ مناطق‌و منابعي‌ كه‌ مورد مطالعه‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، منطقه‌ عشايري‌ عمارت‌(گهررود) بود. اين‌ كانون‌ عشايري‌ از توابع‌ بخش‌ مركزي‌ شهرستان‌ دورودبوده‌ كه‌ آب‌ آن‌ از رودخانه‌ گهر سرچشمه‌ مي‌گيرد و دبي‌ خروجي‌ آن‌ نيزحدود سه‌ متر مكعب‌ در ثانيه‌ مي‌باشد.
با مطالعه‌ و شناسايي‌ منطقه‌ مذكور، عمليات‌ اجرايي‌ اين‌ مجتمع‌ درسال‌ 1374 در زميني‌ به‌ وسعت‌ 15 هكتار آغاز و در سال‌ 1379 به‌بهره‌برداري‌ رسيد. ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ اين‌ مجتمع‌ تا پايان‌ سال‌1381 بالغ‌ بر سه‌ ميليارد و 700 ميليون‌ ريال‌ بوده‌ است‌.
در خصوص‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ تسهيلات‌ بانكي‌ وسرمايه‌ شخصي‌ شامل‌ بند انحرافي‌، كانال‌ آب‌رساني‌، احداث‌ شبكه‌ برق‌فشار متوسط و ساختمان‌ و راه‌ بوده‌ است‌، از ابتداي‌ سال‌ 1377 عمليات‌تفكيك‌ و واگذاري‌ قطعات‌ مجتمع‌ به‌ متقاضيان‌ واجد شرايط شروع‌گرديد و متقاضيان‌ با دريافت‌ تسهيلات‌ بانكي‌ موضع‌ تبصره‌ 3 و 29 قانون‌بودجه‌ و سرمايه‌گذاري‌ شخصي‌، موفق‌ به‌ ساخت‌ مزارع‌ خود شدند; به‌طوري‌ كه‌ كل‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ تسهيلات‌ بانكي‌ وسرمايه‌ شخصي‌ در اين‌ مجتمع‌ طي‌ سال‌هاي‌ 1381 ـ 1377 در 54مزرعه‌ هر كدام‌ با ظرفيت‌ پنج‌ تن‌ برابر با 14 ميليارد ريال‌ مي‌باشد.
درباره‌ ميزان‌ توليد و تعداد مزارع‌ فعال‌ در مجتمع‌ گهررود، مي‌توان‌گفت‌ كه‌ با آغاز بهره‌برداري‌ از اين‌ مجتمع‌ در سال‌ 79 تعداد 32 مزرعه‌پرورش‌ ماهي‌ با توليد 213 تن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفت‌. با اعطاي‌تسهيلات‌ بانكي‌، تخصيص‌ اعتبارات‌ دولتي‌ تكميلي‌، اجراي‌ دوره‌هاي‌آموزشي‌ و ترويجي‌ و احداث‌ مزارع‌. در حال‌ حاضر مجتمع‌ مذكور مشتمل‌بر 62 مزرعه‌ 5 تني‌، 8 مزرعه‌ 20 تني‌ و يك‌ مزرعه‌ تكثير ماهي‌ قزل‌آلا باظرفيت‌ 5 ميليون‌ قطعه‌ در سال‌ است‌ و ميزان‌ توليد مزارع‌ فعال‌ آن‌ درسال‌ 81 نيز به‌ 615 تن‌ رسيده‌ است‌.
بنابراين‌ در يك‌ جمع‌بندي‌ مي‌تواان‌ گفت‌ كه‌ با اجراي‌ طرح‌هاي‌شيلاتي‌ تحول‌ عظيمي‌ در توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ استان‌لرستان‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. نمونه‌ بارز اين‌ طرح‌ها، احداث‌ مجتمع‌ تكثيرو پرورش‌ ماهي‌ گهررود مي‌باشد.
گفتني‌ است‌; سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ اعتبارات‌ دولتي‌،تسهيلات‌ بانكي‌ و سرمايه‌ شخصي‌ در اين‌ مجتمع‌ معادل‌ 14 ميلياردريال‌ است‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ ارزش‌ ريالي‌ توليدات‌ مجتمع‌ مركز فقطدر سال‌ 81، بالغ‌ بر 12 ميليارد ريال‌ بوده‌ است‌ كه‌ اين‌ امر ميزان‌ ارزش‌ وبهره‌وري‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌ شده‌ را نشان‌ مي‌دهد.

*********************************************************************

بچه ها سلام. دنبال مقاله می گرديد؟ باشه تقه را بزن.مرسی

*************************************

قائم مقام شيلات: ميزان توليد آبزيان پرورشي از مرز 100 هزار تن گذشت

شبکه خبري قسط - - 20/10/1382   13:32

حسن صالحي قائم مقام و معاون اداري و برنامه ريزي شيلات ايران گفت: ميزان توليد آبزيان پرورشي در 9 ماهه امسال به بيش از 100 هزار تن رسيد كه هفت هزار و 500 تن آن ميگو و بقيه ماهي بوده است.

وي امروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اينكه چهار دهه از عمر آبزي پروري در ايران مي گذرد, اظهار داشت: در سال گذشته توليد آبزيان پرورشي در كشور90 هزار تن بود.
وي عرضه با كيفيت و متنوع محصول، دستيابي به بازارهاي جديد، تاسيس مراكز قابل قبول براي عرضه ماهي، كاهش ضايعات و توجه به بهداشت و بيماريها را از دغدغه هاي كنوني توليد كنندگان ماهيان پرورشي برشمرد.
وي مساحت اراضي مورد استفاده براي توليد ماهي پرورشي را 9 هزار و 740 هكتار و مساحت زمين هاي پرورش ميگو را سه هزار و 600 هكتار عنوان كرد و افزود: در حال حاضر 50 مركز زنده فروشي ماهي قزل آلا در سطح تهران وجود دارد.
قائم مقام شيلات با اشاره به راه اندازي بازار عمده فروشي ماهي تا دو سال آينده در اكثر مراكز استانهاي كشور و بيشتر شهرهاي شمالي و حاشيه سواحل جنوبي، هدف اين طرح را عرضه محصول با كيفيت و وجود مركزي مشخص براي مصرف كنندگان و خرده فروشان در تهيه اين محصول ذكر كرد.
وي در خصوص كاهش قيمت ماهي در كشور با بيان اينكه قيمت ماهي مناسب و نسبت به ساير كشورها پايين است, گفت: تلاش ما بر اين است تا محصولي با حداقل قيمت و حداكثر كييفيت در اختيار مصرف كننده قرار دهيم.
صالحي افزود: افزايش توليد در واحد سطح، كيفيت بازماندگي در استخر، استفاده از دانش فني، آموزش، ترويج و … روش هايي است كه بايد براي اين منظور در نظر گرفته شود، هر چند كه تورم تاثير بسزايي بر قيمت خواهد گذاشت.
وي با اشاره به برگزاري همايش ماهيان پرورشي در 28 و 29 دي ماه افزود: در اين همايش سازمان حفاظت و محيط زيست، سازمان دامپزشكي، بانك كشاورزي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، تشكلهاي پرورش ماهي با شركت شيلات همكاري مي كنند.
دومين همايش ماهيان پرورشي 28 و 29 دي ماه با هدف بررسي موفقيتهاي كسب شده و نقاط ضعف و مشكلات توليد اين نوع آبزيان و ايجاد تعامل و تفاهم عميق تر بين دستگاهها و سازمانهاي اجرايي و تشكلهاي خصوصي مرتبط با امر توسعه آبزي پروري برگزار مي شود.

**************************************************************

سلام بچه های شيلاتی

اين دفعه می خواهم برايتان موسسه ای را معرفی کنم که مربوط به ما شيلاتی هاست. دوست داريد بريد به اونجا.قدم اول را بذار.

**************************************************

همكاري‌ شيلاتي ايران و نروژ گسترش مي‌يابد<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

ايسنا

وزير شيلات نروژ به آمادگي كشورش براي توسعه و گسترشهمكاري‌هاي شيلاتي تاكيد كرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل ازروابط عمومي و بين‌المللي شيلات ايران، «لودريسن» وزير شيلات نروژ كه به دعوت وزيرجهادكشاورزي به ايران سفر كرده است، طي ديدار جداگانه‌اي با مهندس محمدزاده معاونوزير و مديرعامل شيلات ايران گفت: نروژ يكي از صادركنندگان عمده آبزيان در دنيا استو پس از نفت بيشترين صادرات محصولات شيلاتي را دارد. در اين راستا درآمد حاصله ازمحصولات شيلاتي اين كشور در يك برنامه 20 تا 30 ساله به شش برابر خواهد رسيد.بهگفته وي بخش دريايي علاوه بر توليد گوشت ماهي، نقش به سزايي در توليدات موادآرايشي، بهداشتي، صنعتي و مخابراتي ايفا مي‌كند و امروزه براي آزمايشات DNA انسان،از فرآورده‌هاي حاصله از پوست ميگو استفاده مي‌كنند. وي افزود: آبزي پروريهمواره با توريسم، صنعت، محيط زيست، كشاورزي، خاك، بيماريها و تغذيه رقابتي تنگاتنگداشته و هر گونه گسترش فعاليتهاي شيلاتي بايد تابع شرايط رقابت‌پذيري باشد و دركنارآن دانش فني و تحقيق را پوشش دهد. در اين راستا دولت‌مردان سياسي دو كشور با چارچوبسازي مي‌توانند زمينه مساعدي براي رشد سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري و توسعهشركتهاي خصوصي فراهم آورند. وزير شيلات نروژ با اشاره به قانون سرمايه‌گذاريبين‌المللي، حفاظت و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي بين‌المللي اظهار داشت: سرمايه‌گذاران نروژي همواره بر رفع محدوديتهاي ناشي از بروكراسي و مالياتهاي مضاعفو حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي تاكيد داشته و از دولت انتظار تنظيمبروكراسي اداري در جهت تسريع امور را دارند.وي افزود: امروزه مردم و به خصوصجوانان به زندگي شهرنشيني تمايل دارند و بايد با ترويج آموزش و تحقيق جوانها رامتقاعد سازيم كه آينده بشر در درياهاست و اميدواريم زمينه توسعه غذاي آبي بيش ازگذشته فراهم آيد. مديرعامل شيلات ايران نيز با اشاره به اقدامهاي انجام شده درخصوص مديريت ذخائر، كاهش فشار تلاش صيد، اشتغال، استفاده از تكنولوژي در آبزي‌پروريو تحقيقات بر آمادگي ايران براي استفاده از تجارب كشور نروژ در بخشهاي مختلف شيلاتتاكيد كرد. او گفت: ايران علاوه بر توليد خاويار و ماهيان خاوياري، مستعدترينكشور براي فعاليتهاي آبزي پروري است. همچنين صيد ماهيان ميكتوفيده با ظرفيت سهميليون تن در درياي عمان و اقيانوس هند، ‌توسعه فعاليتهاي جاري در مناطق آزاد تجاريايران از جمله مباحث مورد علاقه دو كشور است. مهندس محمدزاده افزود: نروژ يكياز كشورهاي صاحب نام در زمينه تحقيقات و آموزش فعاليتهاي شيلاتي است و شيلات ايرانآماده است تا از تجارب نروژ در خصوص مديريت علوم و انتقال دانش و ابزار و ادواتفني، اطلاعات، آموزش، تحقيقات، اصلاح نژاد، مديريت ذخاير، حفاظت منابع، ارزيابيذخاير و بازاريابي استفاده كند.وي افزود:‌ايران مي‌تواند از سرمايه‌گذاران وشركتهاي نروژي در جهت بازاريابي در اروپا بهره‌گيري كند و شركتهاي خصوصي نروژي بهواسطه انتقال دانش فني و تكنولوژي روز و حضور فعال و موفقشان در تجارت آبزيانمي‌توانند طرف تجاري خوبي براي محصولات شيلاتي ايران باشند. شايان ذكر است بهمنظور توسعه و گسترش همكاريهاي دو جانبه شيلاتي بين دو كشور پانلي با حضورمديران وكارشناسان متخصص شيلاتي ايران و نروژ تشكيل شد و حاضران به بحث و تبادل نظرپرداختند

**************************************************************

کيلکا در هيات دولت
ليلی لطفی
«وضعيت صيادان ماهي كيلكا در اولين جلسه هيأت  دولت بررسي مي شود. با اين حال دولت رديف بودجه اي در تعديل ناوگان صيادي در مقابل محدوديت ذخاير دريايي تامين كرده و در ضمن قرار است بخشي از خسارت ها به صيادان از سوي دولت تامين شود كه اين امر در دستور كار دولت است تا با همكاري سازمان مديريت وبرنامه ريزي تصويب و ارائه شود.»

محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در حاشيه دومين همايش ماهي پرورشي ايران با بيان اين مطلب در پاسخ به اينكه چرا در سال هاي اوليه هجوم شانه دار دريايي به درياي خزر در راستاي آب و توازن كشتي ها از شوروي دعوي حقوقي صورت نگرفته است، اعلام كرد: در خصوص اينكه چگونه اين شانه دار وارد شده و اينكه از چه كشوري بايد خسارت گرفت اطلاع ندارم. با اين حال اين مسائل به مسئولان محيط زيست برمي گردد كه بايد توسط كنوانسيون هاي بين المللي اين مسئله را حل كنند.وي در خصوص اينكه در جريان مبارزه با اين آفت چه اقدامي صورت گرفته اعلام كرد: در اول اسفند ماه جلسه اي با حضور مسئولان شيلات ايران و مسئولان كشور هاي حاشيه درياي خزر برگزار مي شود تا با موافقت اين كميته نوعي كف زي كه به محيط زيست آسيب نمي رساند و در ضمن اين شانه دار را از بين مي  برد، رها سازي شود.حجتي در اين جمع به تشكيل هيأتي از وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بازرگاني و جهاد  كشاورزي و بانك مركزي اشاره كرد كه قرار است پيش نويسي را در مورد چگونگي پشتيباني از صنعت ميگو از مرحله توليد تا زمان مصرف تهيه كند و سپس تقديم هيأت كند. هر چند كه اصول كلي طرح تصويب شده است.

وزير جهاد كشاورزي در بين جمعي كه در پاويون شيلات دور او حلقه زده بودند در خصوص وضعيت ماهيان پرورشي ادامه داد: با توجه به اينكه سال گذشته در سطحي معادل ۸۹ هزار تن ماهي پرورشي توليد شده است امسال پيش بيني مي شود صد و ده هزار تن ماهي توليد شود.قابل توجه است كه در سال هاي گذشته نيز شاهد اين رشد ۲۵ درصدي در پرورش آبزيان بوده ايم. با اين حال با روش هاي جديد پرورش ماهي مداربسته و پرورش در قفس مي توانيم توليد را افزايش دهيم. به طوري كه امروز با وجود مشكلات بي شمار در جريان بحث پرورش ماهي مداربسته ۱۰ واحد ايجاد شده كه به فعاليت مي پردازند و قطعاً با رفع موانع پيش روي اين سيستم، مي توان با وجود محدوديت منابع آب، پرورش ماهيان پرورشي را گسترش داد.وي ادامه داد: در بحث صيد در قفس نيز كه در آب هاي آزاد انجام مي شود. اولين فاز اين فعاليت در بهمن ماه به بهره برداري خواهد رسيد.حجتي در ادامه گفت وگو در بحث صادرات ماهي گفت: در خصوص ماهيان پرورشي با توجه به تقاضا در داخل كشور و فرهنگ سازي سال هاي اخير هنوز بازار داخل كشش جذب توليدات را دارد. اما در خصوص ميگو كه وابسته به بازار خارج است، از طريق يارانه صادراتي، كه از سال گذشته افزايش يافته مي توان بحث صادرات را گسترش داد. در ضمن فعاليت هايي در خصوص بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف از سوي وزارت بازرگاني، اتحاديه صادر كنندگان ميگو و مركز توسعه صادرات صورت گرفته است.

وزير جهاد كشاورزي در افتتاحيه  همايش به مانند ۲ سال گذشته يعني از اولين همايش ماهي پرورشي ايران با تشكر از مسئولان شيلات، توليد كنندگان و ديگر مسئولان وابسته به صنعت پرورش به بيان محدوديت آب هاي آزاد و افزايش بي رويه در برداشت آبزيان در دهه هاي گذشته اشاره كرد و در ادامه به مشكلات صيادان كيلكا و افت برداشت اين محصول در كنار استفاده بي رويه از ماهيان خاوياري در درياي خزر پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي پرداخت.او سپس به مشكلات جنوب و محدوديت ذخاير منطقه و حضور بيش از حد ناوگان ها اشاره كرد.محمود حجتي در ادامه همايش با اشاره به شناسايي ۵۰۰ هزار هكتار از منابع داخل كشور براي پرورش ماهي گفت: براساس بررسي هاي به عمل آمده، ظرفيت هاي بالقوه اي مانند آبگير ها در توليد و پرورش آبزيان وجود دارد كه بايد از آنها استفاده كرد.در ضمن در داخل كشور ۳۰۰ هزار موتور آب وجود دارد كه با احداث استخر هاي پرورشي ماهي در آنها مي توان ظرفيت توليد و پرورش ماهي را افزايش داد.وزير جهاد كشاورزي در بخشي از صحبت هاي خود به تجارت آبزيان پرداخت و گفت با توجه به اهميت بحث بازار در توليد و پرورش ماهي و به خصوص ميگو، پرورش دهندگان مي بايد با توسعه صنايع بسته بندي و فرآوري، بازار مصرف خود را در خارج كشور باز كنند. در اين بين بايد گفت در مسائل توليد مشكلي وجود ندارد و بايد پيش از توليد به فكر بازار مصرف بود.

وزير جهاد كشاورزي در ادامه در بحث تقاضا به فرهنگ سازي و افزايش مصرف آبزيان اشاره كرد و گفت اكنون مصرف سرانه در ايران ۵ است در حالي كه در ژاپن مصرف سرانه آبزيان ۸۵ تا ۸۶ است.بنابراين حداقل فعاليت ها بايد در راستاي افزايش سرانه مصرف حداقل تا ۱۵ كيلوگرم صورت گيرد. با اين حال بايد گفت قطعاً در اين زمينه موفق خواهيم شد. به طوري كه طبق آمار، شركت پگاه اعلام كرده امسال نسبت به سال گذشته مصرف، ۸۰۰ درصد رشد داشته است و امروز كارخانه داران با كمبود شيرخام روبه رو هستند. وي در حالي اين مسئله را به طور كامل تفسير مي كند كه به گفته دامداران و كارخانه داران، عدم هماهنگي بين وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن در خصوص ظرفيت كارخانه ها در مقابل توليدات شير، باعث شده اكنون كارخانه داران شير بار ميكروبي صد ميليون را نيز بپذيرند و در حقيقت اين جريان باعث عدم توجه به كيفيت و بار ميكروبي شير شده است.در اين همايش جلال رسولف نيز با تشكر از مسئولان شيلات و بيان اهميت بحث آبزي پروري با اشاره به اقتصادي نبودن توليد ماهي گفت: اكنون قيمت تمام شده توليد يك كيلوگرم پروتئين گوشت ماهي ۶۶ هزار ريال است و در مقابل قيمت تمام شده يك كيلوگرم پروتئين گوشت قرمز ۲۲۲ هزار ريال برآورد شده است.او ادامه داد اين در حالي است كه پرورش ماهي علاوه بر اينكه در سلامت جسمي افراد جامعه موثر است، نقش مهمي در توليد اشتغال دارد، به طوري كه يك درصد از اشتغال مستقيم كشور مربوط به آبزي پروري است يعني حدود ۱۲۵ هزار نفر در اين حوزه فعاليت مي كنند.

مديرعامل بانك كشاورزي در ادامه با اشاره به مشكلات بخش در جهت بهره وري پايين توليد و ضعف تحقيقات گفت: پرورش ماهي بايد براساس منابع استان ها توسعه يابد در حالي كه توسعه اين صنعت بدون توجه به اغلب بحث هاي كارشناسي است.او در ادامه با بيان اين مطلب كه با تمام مشكلات اگر دولت بخواهد مصرف سرانه ماهي را يك كيلوگرم افزايش دهد، بايد ۱۱۰۵ ميليارد ريال تسهيلات سرمايه اي و ۷۲۱۵ ميليارد ريال تسهيلات جاري هزينه كند.

رسولف در بخشي از همايش در خصوص اقدامات بانك كشاورزي گفت: بانك كشاورزي بيش از ۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات براي سرمايه گذاري در پرورش ماهي و صنايع تبديلي و تكميلي- فرآوري- پرداخت كرده است. مدير عامل بانك كشاورزي ادامه داد: اين بانك براي احداث ۳۵ مزرعه پرورش مدار بسته ماهي با ظرفيت توليد ۲۷۰۵ تن در سال، ۳۱ ميليارد و ۵۲۱ ميليون ريال تسهيلات پرداخت كرده كه اين ميزان منجر به فعاليت ۴۳۴ نفر شده است. او در ادامه به حمايت بيمه از مزارع پرورش ماهي اشاره كرد و گفت: ۳۶۸۷ هكتار از مزارع پرورش ماهي تاكنون تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.

در بخشي از همايش ماهي پرورشي ايران، گشتاسب زاده- نماينده پرورش دهندگان - با اشاره به اينكه طبق آمار موجود از سال ۶۸ تا ۸۱، رشد توليد ماهيان پرورشي ۲۰۷ درصد افزايش داشته است، گفت: بخش خصوصي تاكنون تنها ۲۵ درصد از ظرفيت ها و امكانات موجود در كشور را استفاده كرده و اين جريان ناشي از عدم اتكاي بخش به خود و وابستگي به دولت است. بنابراين در اين خصوص دولت بايد با اصلاح ساختار اداري و واگذاري ابزارها به تشكل ها اقدام كند.او در بخشي از گزارش خود به بحث آب بها كه به عنوان هزينه هاي جانبي بخش به پرورش دهندگان صدمه مي زند اشاره كرد و ادامه داد مسئله برق، جرياني است كه نياز ۹۵ درصد از پرورش دهندگان به آن احساس مي شود. هرچند كه اين مشكلات دركنار كمبود دانش، افزايش تورم، افزايش هزينه ها، باعث شده توليد كننده سود خوبي نبرده باشد. در ضمن وجود ابزارهاي فرسوده و معيوب كه بيش از ۱۰ سال عمر دارد يكي ديگر از معضلات بخش است.

استاندار گيلان- سلطاني فر- در اين همايش با اشاره به اينكه از حدود ۸۹ هزار تن توليد ماهي پرورشي حدود ۲۰ درصد در گيلان توليد مي شود، در خصوص وسعت فعاليت در گيلان گفت: حدود ۱۰ هزار خانوار به طور مستقيم و حدود ۱۴ هزار خانوار گيلاني به طور غير مستقيم در فعاليت هاي صيد و پرورش حضور دارند. از اين بين حدود ۲ هزار نفر در پرورش ماهيان پرورشي فعاليت دارند و حدود ۱۳۰۰ نفر صياد كيلكا هستند.سلطاني فر در ادامه به طرحي در خصوص افزايش توليد ماهي در آب هاي داخلي اشاره كرد و افزود: براي افزايش هر سه تن ماهي در آب هاي داخلي يك ميليون تومان سرمايه گذاري نياز است كه اين طرح در مدت ۵ سال حداقل مي تواند توليد را به ۳۲ هزار تن برساند. وي در ادامه به چگونگي افزايش صيد در درياي خزر اشاره كرد و گفت: طبق آمار رسمي سال گذشته ۹ هزار تن صيد از درياي شمال صورت مي گيرد كه امسال تاكنون رشدي ۱۴ درصدي داشته و پيش بيني مي شود تا پايان سال توليد به ۱۱ هزار تن برسد.

استاندار گيلان در ادامه با اشاره اينكه صيد در درياي خزر در يك دوره ۵ ساله مي تواند ظرفيت توليد را به حداقل صد هزار تن برساند گفت: با اين وضعيت در حقيقت ده برابر شرايط كنوني مي توان افزايش توليد را ديد. هرچند كه امسال توليد از ۳۲ هزار و ۶۰۰ تن به ۴۰۰ هزار تن رسيده است
*********************************************************************

 
/ 0 نظر / 250 بازدید