آشنایی با سه مرکر تکثیر و پرورش ماهی
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱  

آشنایی با سه مرکر تکثیر و پرورش ماهی


•  مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی :
این مرکز در 45 کیلومتری شمال شرقی گرگان و در 23 کیلومتری امتداد جاده آق قلا- گنبد مابین روستای اوچ تپه و چین سبیلی واقع گردیده است. مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی به همراه مرکز خاویاری گرگان با تولید سالانه حدود 11 میلیون قطعه از گونه های قره برون- چالباش- فیلماهی- شیب و اوزون برون و رهاسازی آنها به رودخانه های منتهی به دریای خزر نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انقراض نسل این ماهیان بعهده دارند به طوری که استان گلستان 60% کل تولید ماهیان خاویاری و 85% تولید گونه های نادر شامل فیلماهی، شیب، چالباش و ازون برون را دارا می باشد. تأسیسات این مرکز شامل سالن های تکثیر و تخم کشی ماهیان خاویاری، نوزادگاه بچه ماهیان (ونیز) پرورش آرتمتا به عنوان تولید غذای زنده، حوضچه های پرورش لار و استخرهای پرورش بچه ماهیان و نگهداری مولدین، چاهای عمیق و دستگاه و پمپاژ می باشد.
همچنین این مرکزمجهز به آزمایشگاههای هیدروشیمی، هیدروبیولوژی که وظیفه کنترل فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب استخرها، سالن انکوباسیون و سالن های نوزادگاه و متعاقبا" تعیین وضعیت غذایی استخر را از لحاظ شناسایی و بررسی بیومس موجودات زنده غذایی ( 5;اکروسکپی و میکروسکپی) به منظور تأمین نیازهای تغذیه بچه ماهیان به عهده دارد.
سالن تکثیر، تخم کشی و انکوباسیون، ماهیان خاویاری به، مساحت، 30 مترمربع با تعداد یکصد دستگاه انکوباتور یوشچینگو آستر، مجهز به سیستم آب گرم، هواده و فیلتراسیون فیزیکی می باشد.
بخش غذای زنده:
سالن تفریخ سیست آرتمیا به مساحت 200 مترمربع با گنجایش 220 زوک 120 لیتری مجهز به دو دستگاه هواساز و تعداد 52 حوضچه بتونی به مساحت 1500 متر مربع، با عمق یک متر و تعداد استخر 12 خاکی به مساحت 12 هکتار جهت پرورش دافنی
•  آزمایشگاه هیدروشیمی: اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب مصرفی مرکز در ارتباط با سنجش کیفی سلامت لارو ماهی و غذای زنده
•  آزمایشگاه هیدروبیولوژی: تعیین میزان باروری استخرهای خاکی بواسطه سنجش زی توده جانوری و بنتوز در طول دوره پرورش
•  آزمایشگاه کشت فیتوپلانکتون( فایکولب): خالص سازی و کشت و پرورش فیتوپلانکتون های مناسب جهت تغذیه دافنی
•  آزمایشگاه کنترل بهداشت: جهت حفظ سلامت مولدین، تخم، لارو، بچه ماهیان نورس و بچه ماهیان انگشت قد از طریق پیشگیری، درمان و کنترل موازین بهداشتی استخرهای پرورش ماهیان نورس
تعداد 23 استخر خاکی 5/2-5/1 هکتاری به مساحت 48 هکتار جهت پرورش بچه ماهیان نورس اختصاص یافته است از استخرهای مذکور عمدتا" در دو مرحله و در یک دوره فعالیت مرکز جهت پرروش استفاده می گردد.
 

•  مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری گرگان ( سدوشمگیر) :
این مرکز در 75 کیلومتری استان گلستان در 4 کیلومتری ساحل سمت راست سد وشمگیر با مساحت 144 هکتار قرار دارد.
مرکز خاویاری گرگان نیز با هدف تولید، پرورش و رها سازی بچه ماهیان خاویاری به دریا گامی مهم در جهت حفظ و بازسازی ذخائر دریا بر می دارد.
این مرکز شامل بخشهای تکثیر- پرورش ماهیان نورس- پرورش- غذای زنده- آزمایشگاه هیدروبیولوژی- هیدروشیمی و کنترل بهداشتی است که ذیلا" بتفصیل بیان می شود.
•  بخش تکثیر : این بخش فعالیت خود را از اوایل اسفند ماه آغاز و ضمن عملیات تکثیر مبادرت به استحصال تخمک و سپس با عمل لقاح و طی فرآیند تکامل جنینی دردستگاههای انکوباتور لارو مورد نیاز را تأمین می نماید وبا شروع فصل گرما دراواسط اردیبهشت ماه (دمای c 23 8 -22) فعالیت خود را متوقف می نماید.
•  پرورش ماهیان نورس(ونیرو) : لاروهای تخم گشائی شده ضمن استقرار درظروف فایبرگلاس (ونیرو) وطی مرحله تکمیلی تکامل جنینی و تغذیه فعال از غذای زنده (ناپلئوس آرتمیا و دافنی) تبدیل به بچه ماهی نورس می شود و پس از طی این مرحله بچه ماهیان نورس سالم و با وزن مناسب به استخرهای خاکی مرکز انتقال داده می شود.
•  بخش پرورش : این بخش با دارا بودن 72 قطعه استخر خاکی 2 هکتاری (مساحت کل 144 هکتار) جایگاه خاصی در مرکز دارد بچه ماهیان نورس انتقال داده شده به استخرهای خاکی در طی مدت معینی بسته به شرایط غذایی و درجه حرارت معمولا" 40-20 روز پرورش داده می شوند و پس از رسیدن به وزن 5-3 گرم با نظارت بخش تحقیقات به رودخانه گرگانرود رها سازی می شوند.
•  بخش غذای زنده : این بخش کار تأمین و تولید غذای مورد نیاز بچه ماهیان خاویاری در مراحل اولیه زندگی (ونیرو) و استخرهای خاکی را برعهده دارد. تعداد 8 قطعه استخر به مساحت کل 10 هکتار درمرکز جهت پرورش غذای زنده وجود دارد که جوابگوی نیاز نمی باشد بنابراین درحال حاضر این مرکز به دلیل وسعت زیاد و مصرف بالا بخش اعظمی از غذای زنده مورد نیاز خود را از آبگیرهای بیرون از مرکز تأمین می کند.
•  بخش آزمایشگاه : نظارت و ارزیابی فعالیتهای زیستی بچه ماهیان خاویاری و محیط زیست آنها در قسمت آزمایشگاه صورت می گیرد. بمنظور ارتقاء سطح کیفی فعالیتها، این بخش به سه زیر بخش هیدروبیولوژی، هیدروشیمی و کنترل بهداشت تقسیم می شود.
•  هیدروبیولوژی : اندازه گیری و ثبت دقیق میزان غذای زنده موجود در استخرهای پرورش ماهی موجب می شود تا مدیریت استخرها به نحوه مطلوبتری انجام شود. نمونه برداری های منظم روزانه از زئوپلاکتونها و بنتوز در استخرها و محاسبه آن در آزمایشگاه میزان غذای زنده مورد نیاز بچه ماهیان خاویاری را مشخص می کند و نتایج حاصله جهت بهره برداری به بخش پرورش گزارش می شود.
•  هیدروشیمی : آگاهی از وضعیت شیمی آب نیز یکی از راههای مدیریت صحیح استخرها می باشد و گاهی بسته به شرایط جنبه حیاتی پیدا می کند. لذا فاکتورهای شیمی آب بطور منظم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، اکسی متر و PH متر اندازه گیری و به بخش های تکثیر، پرورش و غذای زنده گزارش می شود.
•  کنترل بهداشتی : کلیه فعالیتهای مربوط به حفظ سلامت و در صورت بروز بیماریها، درمان و بهبود شرایط زیستی با نظارت این زیر بخش صورت می گیرد. بطور کلی محدودیتهای موجود در این مرکز بدلیل کمبود نیروی متخصص گاهی موجب نقصان مدیریت تخصصی بخشهای مذکور می گردد. بخش اعظمی از نوسانات موجود در میزان تولید در سالهای فعالیت این مرکز نتیجه غیرفعال بودن زیر بخش کنترل بهداشتی و هیدروشیمی می باشد.


•  کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی بندرترکمن ( کلمه سیجوال)  :
احداث مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی بندرترکمن نیز تحقق عینی یکی از راهکارهای علمی حفظ ذخائر گونه های در حال انقراض ماهیان دریای خزر می باشد.
موقعیت جغرافیای مرکز کلمه سیجوال
این مرکز در شمال شرقی سیجوال واقع در 5 کیلومتری شرق بندرترکمن جاده گرگان بامساحت مفید 70 هکتار اقدام نموده که منبع تأمین آب آن سرشاخه های کوستانی و نوع فعالیت آن تولید ماهیان استخوانی می باشد تأسیسات مرکز کلم 7; سیجوال به شرح ذیل می باشد:
استخرهای پرورش: دارای 37 واحد استخر و مساحت 70 هکتار استخر و یک آب بندان 30 هکتاری که وسعت هر کدام از استخرها از 6/0 هکتار تا 5/2 هکتار می باشد.
آزمایشگاه: این مرکز دارای یک اتاق مخصوص آزمایشگاه با امکانات محدود آزمایشگاهی می باشد.
استخر دافنی: دارای یک استخر6/0 هکتاری مخصوص پرورش و تکثیر دافنی می باشد.
اهداف تأسیس: حفظ و افزایش ذخایر دریای خزر به جهت تقویت تخم ریزی طبیعی ماهیان مهاجر استخوانی
اهمیت و نقش ماهیان استخوانی به ویژه ماهی کلمه در اکوسیستم آبی و تأمین ذخائر دریای خزر

معرفی مرکز تكثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني


مقدمه  :
درياي خزر با مساحت حدود 378400 كيلو متر مربع به همراه رودخانه هاي منتهي به آن زيستگاه 6 گونه از 27 گونه ماهيان خاوياري موجود در دنيا مي باشد. بيش از 90 درصد خاويار موجود درجهان از طريق اين دريا تأمين مي گردند. در سال هاي اخير بواسطه ايجاد سد بر روي رودخانه هاي مهم حوضه درياي خزر وتخريب محل هاي تخم ريزي طبيعي آنها ، گونه هائي از ماهيان خاوياري در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. لذا اهميت فعاليت مستمر مراكز تكثير و بازسازي ذخائر جهت حفظ و احياء نسل اين گونه ها بيش از پيش نمايان مي شود .

معرفي مركز  :
مركز تكثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني در45 كيلومتري شمال شرقي گرگان و در23 كيلومتري امتداد جاده آق قلا ـ گنبد به مساحت 250 هكتار مابين روستاي اوچ تپه وچين سبيلي واقع گرديده است احداث اين مركز توسط جهاد سازندگي اسبق درسال 1367به اتمام رسيد. هدف از احداث اين مركز، تكثير و پرورش كپور ماهيان بوده است ولي درسال 1368 بدليل كاهش روند صيد ماهيان خاوياري واهميت بازسازي ذخائر اين ماهيان با تغيير كاربري استخرها و تأمين تجهيزات لازم، جهت تكثير و پرورش پنج گونه از اين ماهيان با ارزش به نامهاي :

1ـ فيلماهي Huso huso

2ـ قره برون Acipenser persicus

3ـ‌چالباش Acipenser guldenstadti

4‌ـ‌ شيپ Acipenser nudiventris

5 ـ ازون برون Acipenser stellatus
 
اختصاص يافت. منبع تأمين آب اين مركز از رودخانه هاي زرين گل و فاضل آباد، بعلاوه چهار حلقه چاه عميق است، همچنين داراي سه آببندان ذخيره آب به مساحت 120 هكتار مي باشد. شايان ذكر است كه اين مجموعه مجهز به سيستم برگشت آب نيز مي باشد.

بخشهای تخصصی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی


1 ـ بخش تكثير ماهيان خاوياري :
تهيه و تأمين مولدين رسيده از صيد گاههاي اطراف رودخانه گرگانرود و همچنين تكثير وتوليد لارو از وظايف اين بخش مي باشد. امكانات وتوانايي هاي اين بخش شامل :

1ـ1ـ چهار استخر گرد بتني (كورانسكي ) به مساحت 560 متر مربع و چهار استخر مربع بتني به مساحت 190 متر مربع و پنج استخر مستطيل به مساحت 2/1 هكتار.

1ـ2ـ سالن ويژه تخم كشي و لقاح مصنوعي : تخمهاي ماهيان مولد خاوياري پس از استحصال وتوزين با اسپرم ماهيان مولد نر لقاح داده مي شوند.

1ـ3ـ سالن انكوباسيون تخم ماهيان خاوياري به مساحت 300 متر مربع با تعداد يكصد دستگاه انكوباتور يوشچينكو و چهار دستگاه انكوباتور آستر، مجهز به سيستم آب گرم. تخمهاي لقاح يافته درانكوباتورها، پس از سپري نمودن مراحل تكوين جنيني، تخم گشائي وتبديل به لارو مي گردند.

1ـ4 ـ سالن هاي پرورش لارو و بچه ماهيان نورس به مساحت 5/2647 متر مربع و با ظرفيت 450 حوضچه فايبر گلاس پرورش لارو (ونيرو) ‌مي باشد. لارو هاي توليدي در سالن انكوباسيون بدقت بيومتري شده و با تعداد مشخص بداخل حوضچه هاي مجهز به سيستم هواده انتقال مي يابند. لاروها از غذاي زنده تغذيه مي شوند و پس از رسيدن به وزن 70 تا 100 ميلي گرم آمادگي لازم را جهت معرفي به استخر هاي خاكي كسب مي نمايند.

2 ـ بخش پرورش  :
2 ـ1ـ پرورش بچه ماهيان نورس در استخر هاي خاكي
تعداد 23 استخر خاكي 5/2 ـ 5/1 هكتاري به مساحت 48 هكتار جهت پرورش بچه ماهيان نورس اختصاص يافته است. از استخر هاي مذكور دريك دوره فعاليت كشت وپرورش بچه ماهي عمدتاً دو مرحله جهت پرورش استفاده مي گردد.

2ـ2ـ پرورش تمام دوره اي ماهيان خاوياري تحت عنوان طرح پايلوت تهيه مولدين پرورشي و توليد10 تن خاويار درسال. پرورش مصنوعي ماهيان خاوياري در اين مركز از سال 1375 آغاز شد كه ماحصل اين تلاش توليد نسل هاي متعددي از فيلماهيان پرورشي در اوزان مختلف مي باشد.

3 ـ بخش غذاي زنده :
3ـ 1ـ سالن تفريح سيست آرتميا به مساحت 200 متر مربع با گنجايش 170 زوك 120 ليتري و 14زوك 450 ليتري مجهز به دودستگاه هواساز( Air biower ) خشك RB40 پارس با قدرت 3 اتمسفر فشار.

3ـ‌ 2ـ تعداد 52 حوضچه بتني به مساحت 1500 متر مربع با عمق يك متر وتعداد 12 استخر خاكي به مساحت 12 هكتار جهت پرورش دافني.

4ـ آزماشگاه  :
4ـ 1ـ آزمايشگاه هيدروشيمي، اندازه گيري پارامتر هاي فيزيك وشيمي آب مصرفي مركز در ارتباط با سنجش كيفي سلامت لارو ماهي وغذاي زنده را بر عهده دارد.

4ـ2ـ آزمايشگاه هيدروبيولوژي، تعيين ميزان باروري استخر هاي خاكي بواسطه سنجش زي توده جانوري و بنتوز درطول دورة پرورش را بر عهده دارد .

4ـ3ـ آزمايشگاه كشت جلبك، خالص سازي وكشت وپرورش فيتوپلانكتون هاي مناسب جهت تغذيه دافني را انجام مي دهد.
4ـ4ـ آزمايشگاه كنترل بهداشت، حفظ سلامت مولدين، تخم،لارو، بچه ماهيان نورس وبچه ماهيان انگشت قد از طريق پيشگيري درمان وكنترل موازن بهداشتي صورت مي گيرد.

اهداف و فعالیتهای مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی


فعاليت مركز :
هدف اصلي اين مجموعه، تكثير مصنوعي مولدين پنج گونه از ماهيان خاوياري درياي خزر و پرورش بچه ماهيان آنها تا مرحله انگشت قد (‌5 ـ 3 گرمي) بمنظور حفظ و بازسازي ذخائر مي باشد. فعاليت هاي جنبي اين مركز شامل موارد ذيل است :

الف ـ‌ تأمين لارو مورد نياز مركز خاوياري گرگان.

ب ـ افزايش وزن بچه ماهيان گونه هاي نادر (فيلماهي و شيپ) تا وزن 50 ـ 20 گرم به منظور رها سازي بچه ماهيان بزرگترو مقاومتر در برابر شرايط نامطلوب رودخانه هاي حاشيه جنوب شرقي درياي خزر.

ج ـ پرورش بچه فيلماهي تحت عنوان طرح پايلوت ده تني توليد خاويار و تهيه مولدين پرورشي.

د ـ همكاري با مراكز دانشگاهي وتحقيقات شيلاتي.

و ـ احداث و راه اندازي مراكز تكثير و پرورش آبزيان در سطح استان گلستان (مركز خاوياري سد گرگان، مركز تكثير كلمه، مركز ميگو گميشان).

ی ـ همكاري درتكثير وپرورش ماهيان استخواني (ماهي سفيد وكلمه).

معرفی کارشناسان مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی


1ـ  مهدي خاركن قمصري : كارشناس علوم جانوري فارغ التحصيل از دانشگاه تبريز كه از سال 1368 الي 1369 مسئول واحد آبزيان جهاد سازندگي گنبد و از سال 1370 الي 1383 مسئول كنترل بهداشت مسئول غذاي زنده ـ كارشناس مسئول تغذيه ـ مسئول آزمايشگاه شيمي وبيولوژي مركز خاوياري شهيد مرجاني فعاليت داشته است. پروژه هاي كه ايشان همكاري داشته اند شامل :
الف ـ  امكان توليد بچه ماهي چالباش در استخر هاي خاكي در فصل پاييز
 ب ـ توليد انبوه غذاي زنده ( دافني ) در فصل پاييز در استخر خاكي
 مي باشد.  تلفن : 5528224 ـ 0171 و 9ـ‌ 3447 ـ 0173546

2ـ  نور محمد مخدومي : فارغ التحصيل كارشناسي علوم جانوري از دانشگاه فردوسي مشهد و كارشناسي ارشد بيوموژي ماهيان دريا از دانشگاه تربيت مدرس كه از سال 1368 به عنوان كارشناس ارشد آزمايشگاه آبزيان مشغول به فعاليت است. در طي اين سال ها در پروژه هاي تحقيقاتي به عنوان مسئول و به عنوان همكار فعاليت داشته است.
1ـ بررسي منابع آرتميا در منطقه گنبد (مجري)
2ـ پرورش ماهي آزاد درياي خزر در قفس درخليج گرگان (مجري)
3ـ پرورش آرتمياي نژاد درياچه اينچه با تغذيه از جلبك سبز و سبزـ آبي (مجري)
4ـ تكثير مصنوعي فيلماهي با صيد مولدين از دريا (همكار)
5ـ تكثير مصنوعي تاس ماهي چالباش در فصل پاييز (همكار)
6ـ دو رگه گيري فيلماهي و چالباش و پرورش نسل حاصل در محيط كنترل شده (همكار)
7ـ تهيه كشت خالص گونه هاي با اهميت جلبك استان گلستان (همكار)
8ـ بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي خليج گرگان (همكار)
9ـ بررسي آلودگي انگل هاي تك ياخته اي لارو قره برون در مركز شهيد مرجاني (مشاور)
10ـ بررسي وضعيت توليد مثلي تاسماهي قره برون در سواحل جنوب شرقي درياي خزر (مشاور)

در حال حاضر كارشناس مسئول كنترل بهداشتي مركز خاوياري شهيد مرجاني مي باشد.
تلفن : 3350107 ـ 0171 و 9ـ‌ 3447 ـ 0173546

3ـ  حالت قلي قزل : فارغ التحصيل كارشناسي شيلات و محيط زيست از دانشگاه علوم كشاورزي گرگان و كارشناسي ارشد از دانشگده دامپزشكي دانشگاه تهران كه از سال 1368 مشغول به كار است. وي در پروژه هاي تحقيقاتي مختلف به عنوان مسئول و همكار فعاليت داشته ودرحال حاضر كارشناس مسئول پرورش مركز خاوياري شهيد مرجاني مي باشد.
ـ بررسي تكثير مصنوعي كپور ماهيان با تزريق هورمونهاي سنتيك PMSG, LRH همراه ضد دوپامين
ـ بررسي اثر هورمونهاي سنتيك بر روي تكثير مصنوعي ماهي اوزون برون.
ـ دورگه گيري بين فيلماهي وچالباش وپرورش نسل حاصل در شرايط كنترل شده.
ـ دورگه گيري بين فيلماهي وشيپ وپرورش نسل حاصل در شرايط كنترل شده .
ـ پرورش ومولد سازي ماهي كفال سفالوس.
ـ‌ تكثير مصنوعي ماهي كفال سفالوس.
تلفن :66 ـ 0171 و 9ـ‌ 3447 ـ 0173546

4ـ  محمد رضا ناظري :
 داراي مدرك ليسانس از دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان و فوق ليسانس از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال. در سال هاي 1372 ـ 1374 در بخش تحقيقات دريايي سازمان حفاظت محيط زيست مشغول بكار بوده و از سال 1375 تاكنون در مركز تكثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني فعاليت مي كنند. پروژه هايي كه بعنوان مجري و مشاور همكار ي داشته بشرح ذيل مي باشد :
ـ اكولوژي منطقه جزر ومدي جزيره هرمز با تأكيد بر شكم پايان ودوكفه اي ها (مجري)
ـ بررسي وضعيت جذب كيسه زرده در لارو ماهي قره برون (مجري)
ـ طرح پايش كمي وكيفي ماهيان خاوياري رها سازي شده شهيدمرجاني وسد وشمگير (همكار)
ـ اثر مقادير مختلف پروتئين وچربي غذا بر رشد ،بازماندگي وبقاي بچه تاس ماهي ايران (همكار)
ـ پروژه نقش زئوليت بر روي فاكتور شيميايي آب در ماهيان خاوياري (همكار)
ـ بررسي اثر پديدهاي نوري در رشد وبازماندگي لارو فيل ماهي در ونيرو (مشاور)
ـ بررسي تكثير وپرورش ماهيان خاوياري از مرحله صيد تا رها سازي به رودخانه (مشاور)
تلفن : 9ـ‌ 3447 ـ 0173546

5ـ سيد علي طاهري: فارغ التحصيل كارشناسي شيلات ومحيط زيست از دانشگاه كشاورزي گرگان (درسال 71) و كارشناسي ارشد شيلات از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.از سال 73 به عنوان كارشناس تكثير و از سال 78 به سمت كارشناس مسئول تكثير در مركز خاوياري شهيد مرجاني مشغول به خدمت مي باشد. پروژه هايي كه بعنوان مجري و همكار فعاليت داشته اند، بشرح ذيل مي باشد :
ـ مقايسه انكوباتور استر با يوشچينكو در انكوباسيون تخم ماهيان خاوياري (مجري)
ـ هيبريد فيل وقره برون (همكار)
ـ جراحي مولدين ماهي خاوياري به روش ميكروسزارين (همكار)
 
6ـ فريدون كاسبي :  داراي مدرك كارشناسي شيلات و محيط زيست از دانشگاه تهران دانشكده منابع طبيعي در سال 70 فارغ التحصيل. در مورخه 1375 در مجتمع شهيد مرجاني به عنوان كارشناس بخش تكثير مشغول بكار مي باشد.

7- عليرضا يزداني : عليرضا يزداني فارغ التحصيل سال 1374 از دانشكده كشاورزي ساري واز سال 1376 دربخش پرورش مركز مشغول بكار مي باشم.

8ـ عبدالمجيد قدسي : عبدالمجيد قدسي فارغ التحصيل رشته شيلات ومحيط زيست از دانشگاه كشاورزي گرگان، و از سال 1369 در مركز خاوياري شهيد مرجاني مشغول فعاليت مي باشد. مهمترين پروژه هايي كه همكاري داشته اند، بشرح ذيل مي باشد.
ـ مقايسه رشد و نمو لارو ماهيان خاوياري با دافني ،آرتميا ، دافني وآرتميا ،زرده تخم مرغ (همكار)
ـ بررسي امكان رشد و نمو لارو ماهيان خاوياري با آرتميا ي فريز شده (همكار)
بررسي امكان رشد و نمو دافني از نظر درجه حرارت و طول مدت شبانه روز (همكار)
ـ بررسي امكان رشد ونمو لارو ماهيان خاوياري قبل از تغذيه فعال ومعرفي آنان به استخر (همكار)
افزايش وزني بچه فيل ماهي با استفاده از محتويات معده ونوع غذاي خورده شده (همكار)

9ـ  رمضان شهرياري : فارغ التحصيل كارشناسي رشته شيلات و محيط زيست از دانشگاه منابع طبيعي وعلوم كشاورزي گرگان. از سال 76 به عنوان كارشناس ونيرو در بخش تكثير مركز خاوياري شهيد مرجاني مشغول انجام وظيفه مي باشد.
تلفن :  2253403 ـ 0171

 


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
به وبلاگ گلچين سايت هاي شيلاتي خوش اومديد – سيد هادي علوي onLoad and onUnload Example

----رود و خروج