ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢  

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای خاکی

 

مساحت استخرهای خاکی می تواند از 1000تا5000 متر مربع باشد،لازم به ذکر است هرچه مساحت استخر بزرگتر باشد غذادهی، کنترل ماهیان و صید آنهامشکل تر خواهد بود

- دمای مناسب آب جهت پرورش قزل آلا 8 الی18 درجه سانتیگراد است که این آب میتواند از چاه ، قنات ، چشمه یا رودخانه تامین شود

- برای پرورش قزل آلا در استخر خاکی لازم است قبل از ماهیدار کردن، استخر را تخلیه نموده و در صورت وجود پوشش گیاهی آنها را از بین برد

- اگر کف استخر لجنی باشد ، استخر را خشک کرده و جهت ضدعفونی نمودن آن برای هر 1000 متر مربع از 100 کیلوگرم آهک استفاده کنید

- بهتر است قبل از ماهیدار کردن ، کف استخر خاکی رابا لایه ای از سنگریزه بپوشانید تا گل آلودگی آب در طول دوره پرورش کمتر شود

- وزن مناسب اولیه بچه ماهیان جهت رهاسازی 10 -5 گرم میباشد. قابل ذکر است برای جلوگیری از مشکلات بعدی از جمله هم جنس خواری ضروری است وزن بچه ماهیان در زمان رهاسازی یکسان باشد

- تراکم رها سازی بچه ماهیان به ازای هر متر مکعب آب ، دو قطعه میباشد که در صورت وضعیت مناسب استخر و وجود آب به اندازه کافی میتوان تا 4 قطعه در متر مکعب نیز رهاسازی کرد

- در صورت وجود پرندگان ماهیخوار در محیط اطراف استخر ، سطح استخر را بایستی طناب کشی کرد تا از ورود آنها جلوگیری به عمل آید

- غذا دهی بچه ماهیان بایستی بر اساس دمای آب ، وضعیت استخر و وزن متوسط ماهیان در طول دوره پرورش محاسبه و به طرز صحیح انجام گیرد

- در استخرهایی که بزرگتر از 1000 متر مربع هستند بهتر است از ابتدای دوره پرورش محل غذا دهی ماهیان را در قسمت ورودی آب در دو ضلعی که مجاور یکدیگرند تعیین کرده و ماهیان را به این نقاط عادت دهیم تا از پراکندگی ماهیان و هدر رفتن غذا جلوگیری شود

- با مشاهده تغییر رنگ و کم شدن شفافیت آب بایستی درصد تعویض آب را افزایش داد یا به عبارتی ساعات بیشتری در شبانه روز آب تمیز را وارد استخر کرد

- حداقل تعویض آب در شبانه روز در استخر خاکی باید بین 5 الی 10 درصد حجم آب استخر باشد

 

نحوه محاسبه غذای روزانه ماهی قزل آلا

 

غذا ، شیوه غذا دهی، مقدار غذای مصرفی و تعداد دفعات غذا دهی در تولید با صرفه و اقتصادی ماهی قزل آلا از اهمیت زیادی برخوردار است.

- میزان غذای روزانه ماهی قزل آلا را میتوان بر اساس وزن متوسط ماهیان و درجه حرارت آب و بر اساس جداول مخصوص محاسبه کرد.

- تعداد ماهیان زنده موجود در استخر را محاسبه میکنیم .

- وزن متوسط ماهیان را با استفاده از زیست سنجی ( بیومتری) به دست می آوریم.

- وزن کل ماهیان استخر خود را محاسبه کرده و برای به دست آوردن میزان غذای مصرفی روزانه با استفاده از جداولی که در زیر آمده مانند مثال عمل میکنیم .

 

مثال:

در یک استخر دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلا تعداد 5000 قطعه بچه ماهی با وزن متوسط 30گرم پس از عملیات زیست سنجی ثبت شده است. در صورتیکه تعداد تلفات استخر 200 قطعه بوده و تعداد دفعات غذادهی در روز 4 نوبت باشد ،میزان غذای روزانه را در هر نوبت با توجه به جداول داده شده در زیر تعیین میکنیم.دمای آب استخر 13 درجه سانتیگراد است.

 

 

تعداد ماهی موجود در استخر = تعداد تلفات- تعداد بچه ماهی رها سازی شده

4800 عدد = 200 - 5000

 

توده زنده موجود در استخر= وزن متوسط*تعدادماهی موجود

144 کیلوگرم= 144000 گرم = 30 * 4800

 

 

مصرفی روزانه= وزن توده زنده * ( درصد جدول محل برخورد ستون وزن متوسط ماهی با ردیف دمای آب استخر)

2.88 = 144 * %2

 

میزان غذای مصرفی در هر نوبت غذادهی = تعداد دفعات غذادهی ÷ میزان غذای مصرفی روزانه

0.72 کیلوگرم = 4 ÷ 2.88

 

 

روش ارائه شده کلی میباشد و پرورش دهنده باید در موقع غذادهی به شرایط و کیفیت آب برای محاسبه غذای روزانه توجه کافی داشته باشد . تعداد دفعات غذادهی براساس وزن متوسط ماهیان به صورت زیرمی باشد.

 

 

جدول تعداد دفعات غذادهی

450-80

80-30

30-5

5-5/4

وزن ماهی (گرم)

3

4

5

10

دفعات غذادهی


جدول تعیین غذای روزانه

بیش از 200 گرم

143 تا 200

91 تا 143

62 تا 91

40 تا 62

23 تا 40

12 تا 23

5 تا 12

5/1 تا 5

2/0تا5/1

زیر 2/0

وزن(گرم)

دمای آب

0.7

0.8

0.9

1

1.2

1.4

1.7

2.2

2.8

3.4

4.1

8

0.8

0.9

1

1/1

1.3

1.5

1.8

2.4

3

3.8

4.5

9

0.9

1

1/1

1.2

1.4

1.7

2

2.7

3.4

4.3

5.2

10

0.9

1

1/1

1.3

1.5

1.7

1.2

2.8

3.6

4.5

5.4

11

1

1/1

1.3

1.4

1.6

1.9

2.3

3

3.9

4.9

5.8

12

1

1.2

1.3

1.5

1.7

2

2.5

3.3

4.3

5.3

6.3

13

1/1

1.2

1.4

1.5

1.8

1.2

2.6

3.5

4.5

5.5

6.7

14

1.2

1.3

1.5

1.7

1.9

2.3

2.8

3.7

5

6

7.3

15

1.3

1.4

1.6

1.8

2

2.5

3.1

4.1

5.3

6.5

7.8

16

1.4

1.5

1.7

1.9

1.2

2.7

3.4

4.5

5.7

7

8.4

17

1.5

1.5

1.7

1.9

2.2

2.8

3.5

4.7

5.9

7.2

8.7

18


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
به وبلاگ گلچين سايت هاي شيلاتي خوش اومديد – سيد هادي علوي onLoad and onUnload Example

----رود و خروج