ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱۸  

برای منازل مسکونی و اماکن عمومی

 

گلد فیش (ماهی طلایی)
بارب
شارک
دانیو
گربه ماهی
کریدوراس
گوپی
مولی
دم شمشیری
پلاتی
اسکار
انجل
دیسکاس
گورامی
فایتر
تترا
لوچ


گروه 1:ماهیان غیر حساس و زرنگ که تغذیه آنها آسان است و در زمینه ویژگیهای آب نیاز مخصوصی ندارند.

گروه 2: ماهیان زرنگ و راحت که از نظر تغذیه به مراقبت بیشتری نیاز دارند اما در زمینه ویژگیهای آب نیاز مخصوصی ندارند.

گروه 3: ماهیانی که از لحاظ ویژگیهای آب نیاز مخصوصی ندارنداما از لحاظ تغذیه و نگهداری به مراقبت زیادی نیاز دارند.

گروه 4: ماهیانی که به آب با ویژگیهای خاص نیاز دارند و نیازهای غذایی آنان از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است. این ماهی ها به طور کلی برای آکواریوم داران با تجربه مناسب هستند.


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
به وبلاگ گلچين سايت هاي شيلاتي خوش اومديد – سيد هادي علوي onLoad and onUnload Example

----رود و خروج