مطالب جدید
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٢  

اهمیت کمی و کیفی آب در صنایع آبزیان
نویسنده : مهندس علیجان فخرالدین ، رئیس گروه بهبود کیفیت ، فرآوری و توسعه بازار آبزیان شیلات گلستان
با همکاری دکتر حبیب ا... میرزائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 نقش هوادهی در مزارع پرورش ماهی:

مهندس رضا فراهانی کارشناس ارشد تکثیر پرورش آبزیان


مدیریت رسوبات دراستخرهای پرورش میگو
نویسنده: U Win Latt
مشاور آبزی پروری در تایلند
Email:aquabco@cscoms.com
مترجم :علی محمدیاری
E mail:alimohdyari@yahoo.com
منبع:
مجله آبزیان آسیا، سال2002 ،جلد 7 ،ش

 

 

نقش استخرهای پرورش ماهی در تولید ماهی قزل آلا
نقش آبزی پروری در توسعه روستایی
منبع:فائو
علی محمدیاری
Alimohdyari@yahoo.com


کلمات کلیدی:
 
آزاد ماهیان
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٢  

پرورش قزل آلای رنگین کمان:

 ماهی آزاد دریای خزر ( کورا )
Salmo trutta caspius
(Kessler, 1870)
ترجمه : ابراهیم بیگتن
کارشناس شیلات ایران
abigtan@yahoo.com
بهار – 1386

آشنایی با گونه سفیدماهی (Coregonus lavaretus) وپراکنش آن در ایران وجهان: جعفر بابازاده کارشناس ارشدشیلات ایران


کلمات کلیدی:
 
مطالب جدید علمی
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٩  

دستورالعمل کاربردی آماده سازی استخرهای پرورش میگو

*********************************************

نقش هوادهی در مزارع پرورش ماهی

 

**********************************************************

اهمیت و کاربرد جلبک ها در زندگی بشر
محمد باباپور، محسن حیرانی

*********************************************************

نقش استخرهای پرورش ماهی در تولید قزل آلا

برگرفته شده از سایت شیلات ایران

 


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
به وبلاگ گلچين سايت هاي شيلاتي خوش اومديد – سيد هادي علوي onLoad and onUnload Example

----رود و خروج