خشکسالی واثرات آن بر آبزی پروری
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢۳  

خشکسالی واثرات آن بر آبزی پرورینویسندگان : حسن اکبری - رئیس اداره تکثیر و پرورش آبزیان
احمد ابراهیم گل ـ کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان
مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مقدمه :نگرش انسان به آب به فراوانی آن بستگی دارد ،اگر آب فراوان باشد از نظر برخی موهبت الهی تصور می شود که در هر زمان و به هر مقصودی آزادانه می توان از آن بهره مند شد ، اگر کمیاب باشد به کالای بس ارزشمند تبدیل شده و مورد توجه عموم قرار گرفته ومسئله ای برای ستیزه وحتی جنگ مابین استفاده کنندگان آن تبدیل می شود ...


کلمات کلیدی: خشکسالی ،پرورش ماهی
 
پرورش ماهی در سیستمهای باز و کانال های کشاورزی
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢۳  

پرورش ماهی در سیستمهای باز

 منظور از سیستمهای متداول (باز) آبزی پروری مزارعی است که آب از یک سو وارد شده وپس از استفاده توسط آبزیان مزرعه از سوی دیگر خارج می گردد.

**************************************

دفتر مطالعات کشاورزی بخشداری ششتمد

 


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
به وبلاگ گلچين سايت هاي شيلاتي خوش اومديد – سيد هادي علوي onLoad and onUnload Example

----رود و خروج