ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۳٠  

بچه ها سلام

به وبلاگ من خوش آمديد. نظر يادتون نره برای من

خيلی اهميت داره.مرسی


کلمات کلیدی:
 
مطالب شيلاتی
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢٩  

نقش فضولات طيور در پرورش ماهي

ابرار اقتصادي(20/5/82)   

مقدمه: پيوندهاي بين توليد طيور و ماهي ممكن است براي هر دوي آنها و همچنين سيستم پرورشي وسيع تر و سودمند باشد• هم ضايعات توليدي طيور و هم فضولات آنها مي توانند نقش مفيدي در پرورش ماهي ايفاء نمايد• اساس كار، بر اين مبني استوار است كه يوتريفيكاسيون كنترل شده در استخرهاي پرورش ماهي جهت تغذيه ماهي هاي گياه خوار و ضايعات كشتارگاهي طيور جهت تغذيه ماهي هاي گوشت خوار مورد استفاده قرار مي گيرد• مقايسه اي در مورد سيستم هاي توليد طيور از ديدگاه توانايي آنها در ارتباط با پرورش ماهي انجام شد؛ پرواربندي مدرن با سيستم هاي سنتي پرورش مقايسه و مواجه شدند•

ماهيت دفعيات در مورد اثر گونه آنها، رژيم غذايي و عمل آوري دفعيات طيور بازنگري شدند• اثرات ناخوشايند استفاده از مواد بستر در پرورش طيور، دفعات جمع آوري دفعيات و آلاينده ها مورد بحث قرار مي گيرند•استفاده از مواد دفعي طيور پرورشي براي پرورش ماهي با استفاده از كودهاي ديگر مانند كودهاي مكمل و غذاها با يكديگر مقايسه شدند•ارزش نسبي دفعيات طيور زباله خوار به تنهايي يا همراه با ساير مواد ورودي به سيستم تجزيه و تحليل گرديدند•در اين مقاله اقتصاد جاري در توليد طيور و ماهي لحاظ گرديده و همچنين فشارهاي حاكم بر سلامت عمومي و محيط زيست نيز بررسي شده اند•
ماهي هاي پرورشي در سيستم هاي نيمه متراكم آب شيرين بيشترين بخش توليد جهاني مزارع را به خود اختصاص مي دهند•(
FAO1995
) قسمت عمده اي از اين آبزي پروري در كشورهاي سريع الرشد آسيا اتفاق مي افتد، كشورهايي كه در آن واحد افزايش تقاضا براي طيور را نيز تجربه مي كنند•سيستم هاي نيمه متمركز معمولاً بر استخرهايي استوارند كه با كود حيواني بارور مي شوند و از سوي ديگر با غذاهاي مكمل ارزان مورد تغذيه قرار مي گيرند•ارتباط بين دام و ماهي مي تواند ضمن افزايش كلي شدت جريان توليد، از نيروي كار و نيازهاي آبي هر دوي ماهي و طيور استفاده اقتصادي تري نمايد•
به عنوان مثال، استخر يك هكتاري با آب راكد مي تواند مواددفعي بيش از 1500طيور را دريافت و عمل آوري نمايد همچنين از آنجايي كه ميزان دورريز و فاضلاب در اين فرآيند ناچيز است، فشارهاي ايجاد شده بر محيط زيست در حداقل ممكن خواهند بود•اهميت دفعيات طيور در آبزي پروري تقريباً در سال هاي اخير شناخته شده است•در مناطق پرورش سنتي ماهي، استفاده از كود دام هاي نشخواركننده و خوك به عنوان حاصل خيزكننده هاي استخرهاي پرورش از قبل در آسياي شرقي و چين به خوبي مورد قبول واقع شده بودند•كود طيور در هيچ سطحي استفاده نمي شد، علت آن احتمالاً اندازه كوچك و مشكلات جمع آوري آن در سطح وسيع بود

*********************************************************************

نتايج چند پايان‌نامه تحصيلي در مورد آرتمياي درياچه اروميه
ارزش غذايي فرآورده‌هاي مختلف آرتميا مشخص شد
 
خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - اروميه
استان آذربايجان غربي
درياچه اروميه بزرگترين زيستگاه طبيعي آرتميا در دنياست.
به گزارش سرويس پايان‌نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آرتمياي درياچه اروميه يكي از هفت گونه آرتمياي دو جنسي شناخته شده مي‌باشد كه Artemia urmiana ناميده مي‌شود.
آرتميا سخت پوست كوچك و ظريفي است كه به زندگي در آبهاي بسيار شور سازش حاصل كرده است و داراي موارد كاربرد بسيار متنوعي است، استفاده از اشكال مختلف آرتميا در آبزي پروري از مهمترين كاربردهاي آن مي‌باشد.

بر اساس پايان نامه تحصيلي “غزاله ادهمي” فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي دانشگاه اروميه براي تعيين ارزش غذايي فرآورده‌هاي مختلف آرتميا مشخص شد، ميانگين چربي كل بدست آمده در اين مطالعه، بيومس خشك ‌‌٩/١٣ درصد، اينسايل ‌‌٣/١ درصد، پودر خشك ‌‌١٠ درصد، ناپليوس خشك ‌‌٥/١٢ درصد،‌ناپليوس منجمد ‌‌٤/١١ درصد، سيليست دكسپوله خشك ‌‌٠٦/١٤ و منجمد ‌‌١٤/١٤ درصد بوده است.
وي در پايان نتيجه گرفته است بالا بودن مقادير اسيد چرب (‌‌٣- n)،‌‌١٨:3 و بالعكس پائين بودن اسيد چرب (‌‌٣ - n)،‌‌٢٠:5 نشان مي‌دهد كه آرتميا اروميانا جزو تيپ‌هاي آب شيرين است.
به گزارش ايسنا، در پايان نامه تحصيلي ديگري در اين مورد رضايي، ميانگين كل چربي در ناپليوس آرتمياي درياچه اروميه از ايستگاههاي متفاوت و ماههاي مختلف فصل صيد برابر ‌‌٤٥/١٥ در وزن خشك بدست آورد.
وي در پايان نامه تحصيلي خود آورده است: در آناليز اسيدهاي چرب نمونه‌هاي مختلف آن بر خلاف نتايج كارهاي قبلي مقادير بسيار خوبي از EPA يافت شد. (بالاتر از ‌‌٦ درصد در اغلب نمونه‌ها) همانند اغلب سويه‌هاي جغرافيايي آرتميا ميزان EPA در بين نمونه‌هاي مختلف ناپليوس اين سويه نيز كه مربوط به مناطق و زمانهاي صيد متفاوتي بودند تغييرات مشخصي را نشان داد.

حسن مكري زاده،نيز در پايان نامه تحصيلي خود به مطالعه و شناسايي قارچهاي آلوده كننده تخم مقاوم آرتميا اورميانا پرداخته است.
وي براي اين منظور در پنج نوبت نمونه گيري انجام داده و بعد از كشت در محيط S.D.A اقدام به بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قارچهاي رشد يافته كرده است.
قارچهاي عمده‌اي را كه در اين تحقيق شناسايي شده‌اند شامل پني سيليوم، رودوتورولا، آسپرژيلوس (نوميگاتوس، نيجر و ساير گونه‌ها)، اسكولاريوپسيس، هلمنتوسپوريوم، آلترناريا، اپي كوكوم، آئروبازيديوم.

همچنين دانشجوي ديگر فارغ التحصيل دكتراي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اروميه نتيجه گرفته است كه با روش غني سازي ميزان اسيدهاي چرب از ‌‌٩٢/١٥ درصد تا ‌‌٨٠/١٩ درصد و ميزان DHA از ‌‌٥٥ درصد تا ‌‌٧٠/٧ درصد افزياش يافته است.
وي در اين كار تحقيقاتي كامل و پوسته زدايي شده آرتميا توسط روغن ماهي غني سازي شده و هدف از اين كار افزايش ميزان اسيدهاي چرب EPA و DHA در آن بود.
عمل غني سازي با غلظتهاي مختلف روغن ماهي به مدت ‌‌١ ، ‌‌٣ و ‌‌٢٤ ساعت انجام گرديد و پس از غني سازي چربي آنها توسط اتر جدا شده و به كمك KOH الكلي و هپتان به متيل استرها اسيدهاي چرب تبديل گرديد.
گفتني است درياچه اروميه با بيش از ‌‌٥٥٠٠ كيلومتر مربع وسعت كه در شمال غربي ايران واقع شده يكي از وسيع ترين زيستگاه‌هاي طبيعي آرتميا در دنياست. آرتمياي درياچه اروميه براي اولين بار توسط گانتر Gunther در سال ‌‌١٨٩٩ گزارش گرديد و توسط كلارك و بوون Clark & Bowen در سال ‌‌١٩٧٥ تحت عنوان آرتميا اروميانا نامگذاري شد.
**************************************************************
 از PH استخرهاي خود بيشتر بدانيم

 

ميزان PH درمنابع آبهاي طبيعي كه تحت تأثير فعاليت بيولوژيك شديد قرار ندارندبندرت بالاتر از 5/8قرار ميگيرداما در استخرهاي پرورش ماهي وميگواين مقدار ممكن است به 9ياحتي بالاتر از آن نيز برسد.در اين PH افزايش آمونياك غير يونيزه در آب قادر است حالتي سمّي ايجاد نمايد كه اين عدم تعادل شيميائي در محيط ميتواند كشنده باشد.بااينكه مشاهده سطوح بالاي PH  در استخرهاي پرورش چندان غيرمعمول نيست اما بسياري از پرورش دهندگان توجه چنداني به علّت ياروش مقابله با آن نمينمايند.

دي اكسيد كربن:

دي اكسيد كربن در پروسه فتوسنتزدر گياهان سبز بعنوان يك جزء بنيادين ودر فرآيند تنفس يك محصول فرعي محسوب ميگردد.

اين ماده در آب طي يك واكنش اسيدي ايجاد يونهاي هيدروژن وبيكربنات مينمايد.

در فتوسنتز ،كربن موجود در اين مولكول به كربن آلي بكاررفته در ساختمان قند تبديل شده واكسيژن مولكولي آزاد ميشود.در تنفس ،قند(كربوهيدرات)اكسيده شده وبه آب ودي اكسيدكربن تبديل ميگردد.

فيتوپلانكتون:

در ساعات آفتابي روز زي شناوران گياهي(فيتوپلانكتونهاي)موجود در استخرهاي پرورش دي اكسيد كربن را طي پروسه فتوسنتز سريعتر از روند تنفس خود وديگر موجودات آبزي جذب واز محيط آب خارج ميسازند.در هنگام شب ،فتوسنتزبدليل فقدان نور متوقف ميگرددولي تنفس هنوز ادامه دارد وبه همين دليل تراكم دي اكسيد كربن افزايش مي يابد.در نتيجه PH آب استخر در طول روز افزايش وهنگام شب كاهش پيدامينمايد.در بسياري موارد اختلافPH صبح وعصر ميتواند 2واحد ياحتي بيش از آن باشد.

بيكربنات وقليائيت:


بيكربنات كه منشأ اصلي قليائيت در اكثر منابع آبهاي طبيعي بشمار ميرود بعنوان عاملي جهت ايجاد

 

خاصيت بافري در مقابل تغييرات PH آب محسوب ميگردد .آبهائي كه قليائيت آنها كمتر است معمولاً  PH پائينتري دارند.

بااينحال در استخرهاي پرورش آبزيان ميزان افزايشPH بعداز ظهر در استخرهاي با قليائيت بالا،كمتر است كه اين مسئله را ميتوان به اثر بافري ايجاد شده توسط بيكربنات مرتبط نمود.بااين وجودحتي استخرهائي كه آب آنها داراي خاصيت بافري مناسبي نيز باشد،ممكن است به PH 9ياحتي بالاتر نيز در زماني كه بلوم پلانكتوني متراكم بروز ميكند برخورد نمائيم.

شرايط بروز PH بالا:

دووضعيت خاص ممكن است به PH بالا بيانجامد.در استخرهاي جديد يا در ابتداي فصل در استخرهائي كه چند روز در آنها مرحله خشك شدن انجام شده است ،بدليل پائين بودن ميزان مواد آلي فعال در رسوبات بستر ونيز آب ،PH بالا مشاهده ميشود.

تحت چنين شرايطي باكتريهاي هتروترف دي اكسيد ناچيزي توليدمينمايند.مواد مغذي كه پرورش دهندگان در ابتداي فصل به استخر مي افزايند تا موجب رشد فيتو پلانكتونها شوند ،باعث ميشود تا دي اكسيد كربن به سرعت از آب گرفته شده و PH  افزايش يابد.چون جمعيت پلانكتوني ونيز باكتريهاي هتروتروف قادر نيستند باهمان سرعت جذب دي اكسيد كربن ،آنرا به محيط باز گردانند،در اين مدت همواره با كاهش ميزان كلي دي اكسيد كربن مواجه خواهيم بود.همين مسئله به افزايش PH  منجر ميگردد.در اين زمان PH بعداز ظهر حتي ميتواند به بالاتر از 5/9 نيز رسيده ودر هنگام شب نيز بالاتر از 9باقي بماند.

وضعيت ديگر كه مسبب افزايش PH  خواهد بود،مربوط به آبهائي است كه آلكالينيتي بالا وميزان كلسيم پائيني داشته باشند.

وقتي PH به 3/8 افزايش مي يابد،دي اكسيد كربن آزاد  آب مصرف شده وگياهان آبزي براي تأمين كربن مورد نياز خود شروع به استفاده از بيكربنات مينمايند.بخشي از كربنات حاصل از اين فعاليت هيدروليز شده وميزان يون هيدروكسيدرا در آب افزايش ميدهدكه همين سبب افزايش PH ميشود.

در آبهائي كه غلظت يون كلسيم در آنها مناسب است ،اين يونها با كربنات واكنش نشان داده ،توليد بيكربنات كلسيم ميكنند كه چون حلاليت مولكول آن ناچيز است رسوب مينمايد.در آبهائي با غلظت پائين يون كلسيم ،براثر فقدان چنين روندي ،ممكن است

بتدريج باافزايش ميزان بيكربنات آب ،PH حتي به بالاتر از 10نيز برسد.

روش مقابله:

بمنظور كنترل PH  در استخرهاي آبزي پروري ميتوان چندين شيوه مطمئن را بكاربرد.

استفاده از آهك كشاورزي:

براي استخرهائي كه آلكالينيتي آنهاپائين تر از 50ميلي گرم درليتر ويا PH  بستر آنها زير 7باشدبايستي ازآهك كشاورزي استفاده نمود.كاربرد اين ماده ،آلكالينيتي تام را بهبود بخشيده وظرفيت بافري آب را افزايش ميدهد.

 

 

استفاده از مواد آلي:

مواد آلي را ميتوان بمنظور تحريك جمعيت باكتريهاي هتروتروف بكاربرد تا دي اكسيد كربن ،آزاد شده وPH افزايش يابد.البته در اين روش ميبايست نسبت به كاهش اكسيژن محلول مراقب بود.

استفاده ازژيپس وكلريد كلسيم:

ازسولفات كلسيم كه ژيپس نيز ناميده ميشود ،ميتوان بمنظور افزايش يون كلسيم آب استفاده كرد تا ضمن رسوبدهي يون بيكربنات ،موجب كاهش PH‌ استخر گردد.فرمول اين واكنش بصورت زير است:

            2 × (CaCo3)(mg/lit)سختي آب (CaCo3)(mg/lit)-آلكالينيتي تام GYPSUM(mg/lit)=

كلريد كلسيم را ميتوان جايگزين ژيپس نمود .هيچيك از دوماده فوق حلاليت بالائي در آب شور از خود نشان نميدهند.

كاربرد آلوم واسيد سولفوريك:

بعضي از مديران مزارع جهت كاهش PH  از آلوم(سولفات آمونيوم) كه در آب توليد اسيد سولفوريك مينمايدويااز اسيد سولفوريك بطور مستقيم استفاده ميكنند.در اين خصوص بايستي براي پرهيز از كاهش بيش از حد PH ،مراقب بكارگيري صحيح اسيد سولفوريك بود.

بكارگيري رنگها(ي كلوئيدي)  و تعويض آب:

رنگ يا گل كلوئيدي نيز بعضاً در استخرهاي كوچك بكاربرده ميشود تا باافزايش كدورت آب و محدود نمودن ميزان دسترسي به نور براي فتوسنتز ،مانع افزايش PH در ساعات روز گردد.

بااينحال اغلب تعويض آب تنها روش مؤثر وعملي در پائين آوردن PH در مواقع اضطراري است .

اندازه گيري PH :

بهترين روش اندازه گيري PH استفاده از PH مترهاي استاندارد ياالكترودهاي شيشه اي است. PH‌مترهاي كوچك جيبي نيز معمولاً نشاندهنده تخمين نسبتاً دقيقي از PH ميباشند. كيتهاي تست اندازه گيري PH معمولاً 0.5تا1واحد ميزان آن را بالاتر از حد واقعي نشان ميدهند.

براي تعيين PH لازم است اندازه گيري در هنگام طلوع آفتاب وقتي PH در پائين ترين حد خود باشد ونيز در اواسط بعداز ظهر در زمان بالاترين PH  انجام دهيم.

ميزان PH  در نزديكي سطح آب معمولاً بالاترين ودر نزديكي بستر پائين ترين مقدار را دارد .نمونه هاي تست PH بايستي فوراً اندازه گيري شوند چراكه PH بسرعت در نمونه هاي نگهداري شده تغيير مينمايد.

نتيجه گيري:

براي مديران مزارع پرورش دانستن اينكه PH بعداز ظهر در سطح آب استخر غالباً در محدوده بين 5/8تا5/9است اهميت فراوان دارد.اين مسئله طبيعي است ومعمولاً مشكلي ايجاد نميكند.PH بالا تنها اگر هنگام بعداز ظهر از 5/9فراتر رودوهنگام شب نيز در همان محدوده باقي بماند مسئله ساز خواهد بود.

راهكارهاي مختلفي براي كنترل PH در استخرهاي آبزي پروري بكارگرفته ميشودكه شامل استفاده از آهك كشاورزي ،مواد- آلي،ژيپس ،آلوم ورنگهاي كلوئيدي است.وقتي افزايش  ميزان PH به سطح آب محدود گردد،ماهي يا ميگو در استخر ميتواند باشنا كردن در عمقهاي بالاتر خودرااز معرض خطر دور نگهدارد.

**************************************************************

 


کلمات کلیدی:
 
مطالب شيلاتی
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢٩  

آشنايي‌ با مجتمع‌ تكثير و پرورش‌ ماهي‌ قزل‌آلاي‌رنگين‌كمان‌ گهررود

استان‌ لرستان‌ يكي‌ از استان‌هاي‌ پرآب‌ كشور است‌ كه‌ باميزان‌ بارندگي‌ 550 ميلي‌ متر در سال‌ بعد از استان‌هاي‌ شمالي‌در رده‌ چهارم‌ كشور قرار گرفته‌ است‌. وجود سه‌ هزار و 73دهنه‌ چشمه‌، سه‌ هزار و 978 حلقه‌ چاه‌ عميق‌ و نيمه‌ عميق‌،يكهزار و 527 رشته‌ قنات‌ و دو هزار و 200 كيلومتر مسيررودخانه‌ با دبي‌ خروجي‌ 13/5 ميليارد متر مكعب‌ در سال‌،تنوع‌ آب‌ و هوايي‌ و درجه‌ حرارت‌ هوا، زمينه‌ و شرايط تكثير وپرورش‌ انواع‌ آبزيان‌ پرورشي‌ را در اين‌ استان‌ فراهم‌ نموده‌است‌. به‌ طوري‌ كه‌ بدون‌ تغيير در كميت‌ و كيفيت‌ آب‌ مي‌توان‌ تادو هزار و 300 تن‌ ماهي‌ را در استان‌ پرورش‌ داد.
از جمله‌ طرح‌هايي‌ نيز كه‌ در راستاي‌ فعاليت‌هاي‌ آبزي‌پروري‌ در اين‌استان‌ پس‌ از بررسي‌ها و مطالعات‌ مقدماتي‌ و تكميلي‌ مورد اجرا درآمد،مي‌توان‌ از پطرح‌ ايجاد تاسيسات‌ زيربنايي‌ مجتمع‌ گهررودپ در منطقه‌عمارت‌ ياد كرد.
اين‌ مجتمع‌ با ظرفيت‌ 500 تن‌ و تكثير پنج‌ ميليون‌ قطعه‌ بچه‌ ماهي‌قزل‌آلا در سال‌ با اهدافي‌ همچون‌ جلوگيري‌ از مهاجرت‌ عشاير وروستاييان‌ منطقه‌، ايجاد اشتغال‌ و رفع‌ بيكاري‌، افزايش‌ درآمدخانوارهاي‌ عشايري‌ و روستايي‌، حفظ تعادل‌ دام‌ و مرتع‌، افزايش‌ توليدماهي‌ و تغيير الگوي‌ مصرف‌ از گوشت‌ قرمز به‌ گوشت‌ سفيد در شهرستان‌دورود احداث‌ گرديد.
در مورد وضعيت‌ مجتمع‌ مزبور از حيث‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌شده‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ نيز مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ با شروع‌فعاليت‌هاي‌ آبزي‌پروري‌ در استان‌ و شناسايي‌ منابع‌ آبي‌، از جمله‌ مناطق‌و منابعي‌ كه‌ مورد مطالعه‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، منطقه‌ عشايري‌ عمارت‌(گهررود) بود. اين‌ كانون‌ عشايري‌ از توابع‌ بخش‌ مركزي‌ شهرستان‌ دورودبوده‌ كه‌ آب‌ آن‌ از رودخانه‌ گهر سرچشمه‌ مي‌گيرد و دبي‌ خروجي‌ آن‌ نيزحدود سه‌ متر مكعب‌ در ثانيه‌ مي‌باشد.
با مطالعه‌ و شناسايي‌ منطقه‌ مذكور، عمليات‌ اجرايي‌ اين‌ مجتمع‌ درسال‌ 1374 در زميني‌ به‌ وسعت‌ 15 هكتار آغاز و در سال‌ 1379 به‌بهره‌برداري‌ رسيد. ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ اين‌ مجتمع‌ تا پايان‌ سال‌1381 بالغ‌ بر سه‌ ميليارد و 700 ميليون‌ ريال‌ بوده‌ است‌.
در خصوص‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ تسهيلات‌ بانكي‌ وسرمايه‌ شخصي‌ شامل‌ بند انحرافي‌، كانال‌ آب‌رساني‌، احداث‌ شبكه‌ برق‌فشار متوسط و ساختمان‌ و راه‌ بوده‌ است‌، از ابتداي‌ سال‌ 1377 عمليات‌تفكيك‌ و واگذاري‌ قطعات‌ مجتمع‌ به‌ متقاضيان‌ واجد شرايط شروع‌گرديد و متقاضيان‌ با دريافت‌ تسهيلات‌ بانكي‌ موضع‌ تبصره‌ 3 و 29 قانون‌بودجه‌ و سرمايه‌گذاري‌ شخصي‌، موفق‌ به‌ ساخت‌ مزارع‌ خود شدند; به‌طوري‌ كه‌ كل‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ تسهيلات‌ بانكي‌ وسرمايه‌ شخصي‌ در اين‌ مجتمع‌ طي‌ سال‌هاي‌ 1381 ـ 1377 در 54مزرعه‌ هر كدام‌ با ظرفيت‌ پنج‌ تن‌ برابر با 14 ميليارد ريال‌ مي‌باشد.
درباره‌ ميزان‌ توليد و تعداد مزارع‌ فعال‌ در مجتمع‌ گهررود، مي‌توان‌گفت‌ كه‌ با آغاز بهره‌برداري‌ از اين‌ مجتمع‌ در سال‌ 79 تعداد 32 مزرعه‌پرورش‌ ماهي‌ با توليد 213 تن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفت‌. با اعطاي‌تسهيلات‌ بانكي‌، تخصيص‌ اعتبارات‌ دولتي‌ تكميلي‌، اجراي‌ دوره‌هاي‌آموزشي‌ و ترويجي‌ و احداث‌ مزارع‌. در حال‌ حاضر مجتمع‌ مذكور مشتمل‌بر 62 مزرعه‌ 5 تني‌، 8 مزرعه‌ 20 تني‌ و يك‌ مزرعه‌ تكثير ماهي‌ قزل‌آلا باظرفيت‌ 5 ميليون‌ قطعه‌ در سال‌ است‌ و ميزان‌ توليد مزارع‌ فعال‌ آن‌ درسال‌ 81 نيز به‌ 615 تن‌ رسيده‌ است‌.
بنابراين‌ در يك‌ جمع‌بندي‌ مي‌تواان‌ گفت‌ كه‌ با اجراي‌ طرح‌هاي‌شيلاتي‌ تحول‌ عظيمي‌ در توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ استان‌لرستان‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. نمونه‌ بارز اين‌ طرح‌ها، احداث‌ مجتمع‌ تكثيرو پرورش‌ ماهي‌ گهررود مي‌باشد.
گفتني‌ است‌; سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ اعتبارات‌ دولتي‌،تسهيلات‌ بانكي‌ و سرمايه‌ شخصي‌ در اين‌ مجتمع‌ معادل‌ 14 ميلياردريال‌ است‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ ارزش‌ ريالي‌ توليدات‌ مجتمع‌ مركز فقطدر سال‌ 81، بالغ‌ بر 12 ميليارد ريال‌ بوده‌ است‌ كه‌ اين‌ امر ميزان‌ ارزش‌ وبهره‌وري‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌ شده‌ را نشان‌ مي‌دهد.

*********************************************************************

بچه ها سلام. دنبال مقاله می گرديد؟ باشه تقه را بزن.مرسی

*************************************

قائم مقام شيلات: ميزان توليد آبزيان پرورشي از مرز 100 هزار تن گذشت

شبکه خبري قسط - - 20/10/1382   13:32

حسن صالحي قائم مقام و معاون اداري و برنامه ريزي شيلات ايران گفت: ميزان توليد آبزيان پرورشي در 9 ماهه امسال به بيش از 100 هزار تن رسيد كه هفت هزار و 500 تن آن ميگو و بقيه ماهي بوده است.

وي امروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اينكه چهار دهه از عمر آبزي پروري در ايران مي گذرد, اظهار داشت: در سال گذشته توليد آبزيان پرورشي در كشور90 هزار تن بود.
وي عرضه با كيفيت و متنوع محصول، دستيابي به بازارهاي جديد، تاسيس مراكز قابل قبول براي عرضه ماهي، كاهش ضايعات و توجه به بهداشت و بيماريها را از دغدغه هاي كنوني توليد كنندگان ماهيان پرورشي برشمرد.
وي مساحت اراضي مورد استفاده براي توليد ماهي پرورشي را 9 هزار و 740 هكتار و مساحت زمين هاي پرورش ميگو را سه هزار و 600 هكتار عنوان كرد و افزود: در حال حاضر 50 مركز زنده فروشي ماهي قزل آلا در سطح تهران وجود دارد.
قائم مقام شيلات با اشاره به راه اندازي بازار عمده فروشي ماهي تا دو سال آينده در اكثر مراكز استانهاي كشور و بيشتر شهرهاي شمالي و حاشيه سواحل جنوبي، هدف اين طرح را عرضه محصول با كيفيت و وجود مركزي مشخص براي مصرف كنندگان و خرده فروشان در تهيه اين محصول ذكر كرد.
وي در خصوص كاهش قيمت ماهي در كشور با بيان اينكه قيمت ماهي مناسب و نسبت به ساير كشورها پايين است, گفت: تلاش ما بر اين است تا محصولي با حداقل قيمت و حداكثر كييفيت در اختيار مصرف كننده قرار دهيم.
صالحي افزود: افزايش توليد در واحد سطح، كيفيت بازماندگي در استخر، استفاده از دانش فني، آموزش، ترويج و … روش هايي است كه بايد براي اين منظور در نظر گرفته شود، هر چند كه تورم تاثير بسزايي بر قيمت خواهد گذاشت.
وي با اشاره به برگزاري همايش ماهيان پرورشي در 28 و 29 دي ماه افزود: در اين همايش سازمان حفاظت و محيط زيست، سازمان دامپزشكي، بانك كشاورزي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، تشكلهاي پرورش ماهي با شركت شيلات همكاري مي كنند.
دومين همايش ماهيان پرورشي 28 و 29 دي ماه با هدف بررسي موفقيتهاي كسب شده و نقاط ضعف و مشكلات توليد اين نوع آبزيان و ايجاد تعامل و تفاهم عميق تر بين دستگاهها و سازمانهاي اجرايي و تشكلهاي خصوصي مرتبط با امر توسعه آبزي پروري برگزار مي شود.

**************************************************************

سلام بچه های شيلاتی

اين دفعه می خواهم برايتان موسسه ای را معرفی کنم که مربوط به ما شيلاتی هاست. دوست داريد بريد به اونجا.قدم اول را بذار.

**************************************************

همكاري‌ شيلاتي ايران و نروژ گسترش مي‌يابد

ايسنا

وزير شيلات نروژ به آمادگي كشورش براي توسعه و گسترش همكاري‌هاي شيلاتي تاكيد كرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل از روابط عمومي و بين‌المللي شيلات ايران، «لودريسن» وزير شيلات نروژ كه به دعوت وزير جهادكشاورزي به ايران سفر كرده است، طي ديدار جداگانه‌اي با مهندس محمدزاده معاون وزير و مديرعامل شيلات ايران گفت: نروژ يكي از صادركنندگان عمده آبزيان در دنيا است و پس از نفت بيشترين صادرات محصولات شيلاتي را دارد. در اين راستا درآمد حاصله از محصولات شيلاتي اين كشور در يك برنامه 20 تا 30 ساله به شش برابر خواهد رسيد.به گفته وي بخش دريايي علاوه بر توليد گوشت ماهي، نقش به سزايي در توليدات مواد آرايشي، بهداشتي، صنعتي و مخابراتي ايفا مي‌كند و امروزه براي آزمايشات DNA انسان، از فرآورده‌هاي حاصله از پوست ميگو استفاده مي‌كنند. وي افزود: آبزي پروري همواره با توريسم، صنعت، محيط زيست، كشاورزي، خاك، بيماريها و تغذيه رقابتي تنگاتنگ داشته و هر گونه گسترش فعاليتهاي شيلاتي بايد تابع شرايط رقابت‌پذيري باشد و دركنار آن دانش فني و تحقيق را پوشش دهد. در اين راستا دولت‌مردان سياسي دو كشور با چارچوب سازي مي‌توانند زمينه مساعدي براي رشد سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري و توسعه شركتهاي خصوصي فراهم آورند. وزير شيلات نروژ با اشاره به قانون سرمايه‌گذاري بين‌المللي، حفاظت و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي بين‌المللي اظهار داشت: سرمايه‌گذاران نروژي همواره بر رفع محدوديتهاي ناشي از بروكراسي و مالياتهاي مضاعف و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي تاكيد داشته و از دولت انتظار تنظيم بروكراسي اداري در جهت تسريع امور را دارند.وي افزود: امروزه مردم و به خصوص جوانان به زندگي شهرنشيني تمايل دارند و بايد با ترويج آموزش و تحقيق جوانها را متقاعد سازيم كه آينده بشر در درياهاست و اميدواريم زمينه توسعه غذاي آبي بيش از گذشته فراهم آيد. مديرعامل شيلات ايران نيز با اشاره به اقدامهاي انجام شده در خصوص مديريت ذخائر، كاهش فشار تلاش صيد، اشتغال، استفاده از تكنولوژي در آبزي‌پروري و تحقيقات بر آمادگي ايران براي استفاده از تجارب كشور نروژ در بخشهاي مختلف شيلات تاكيد كرد. او گفت: ايران علاوه بر توليد خاويار و ماهيان خاوياري، مستعدترين كشور براي فعاليتهاي آبزي پروري است. همچنين صيد ماهيان ميكتوفيده با ظرفيت سه ميليون تن در درياي عمان و اقيانوس هند، ‌توسعه فعاليتهاي جاري در مناطق آزاد تجاري ايران از جمله مباحث مورد علاقه دو كشور است. مهندس محمدزاده افزود: نروژ يكي از كشورهاي صاحب نام در زمينه تحقيقات و آموزش فعاليتهاي شيلاتي است و شيلات ايران آماده است تا از تجارب نروژ در خصوص مديريت علوم و انتقال دانش و ابزار و ادوات فني، اطلاعات، آموزش، تحقيقات، اصلاح نژاد، مديريت ذخاير، حفاظت منابع، ارزيابي ذخاير و بازاريابي استفاده كند.وي افزود:‌ايران مي‌تواند از سرمايه‌گذاران و شركتهاي نروژي در جهت بازاريابي در اروپا بهره‌گيري كند و شركتهاي خصوصي نروژي به واسطه انتقال دانش فني و تكنولوژي روز و حضور فعال و موفقشان در تجارت آبزيان مي‌توانند طرف تجاري خوبي براي محصولات شيلاتي ايران باشند. شايان ذكر است به منظور توسعه و گسترش همكاريهاي دو جانبه شيلاتي بين دو كشور پانلي با حضورمديران و كارشناسان متخصص شيلاتي ايران و نروژ تشكيل شد و حاضران به بحث و تبادل نظر پرداختند

**************************************************************

کيلکا در هيات دولت
ليلی لطفی
«وضعيت صيادان ماهي كيلكا در اولين جلسه هيأت  دولت بررسي مي شود. با اين حال دولت رديف بودجه اي در تعديل ناوگان صيادي در مقابل محدوديت ذخاير دريايي تامين كرده و در ضمن قرار است بخشي از خسارت ها به صيادان از سوي دولت تامين شود كه اين امر در دستور كار دولت است تا با همكاري سازمان مديريت وبرنامه ريزي تصويب و ارائه شود.»

محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در حاشيه دومين همايش ماهي پرورشي ايران با بيان اين مطلب در پاسخ به اينكه چرا در سال هاي اوليه هجوم شانه دار دريايي به درياي خزر در راستاي آب و توازن كشتي ها از شوروي دعوي حقوقي صورت نگرفته است، اعلام كرد: در خصوص اينكه چگونه اين شانه دار وارد شده و اينكه از چه كشوري بايد خسارت گرفت اطلاع ندارم. با اين حال اين مسائل به مسئولان محيط زيست برمي گردد كه بايد توسط كنوانسيون هاي بين المللي اين مسئله را حل كنند.وي در خصوص اينكه در جريان مبارزه با اين آفت چه اقدامي صورت گرفته اعلام كرد: در اول اسفند ماه جلسه اي با حضور مسئولان شيلات ايران و مسئولان كشور هاي حاشيه درياي خزر برگزار مي شود تا با موافقت اين كميته نوعي كف زي كه به محيط زيست آسيب نمي رساند و در ضمن اين شانه دار را از بين مي  برد، رها سازي شود.حجتي در اين جمع به تشكيل هيأتي از وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بازرگاني و جهاد  كشاورزي و بانك مركزي اشاره كرد كه قرار است پيش نويسي را در مورد چگونگي پشتيباني از صنعت ميگو از مرحله توليد تا زمان مصرف تهيه كند و سپس تقديم هيأت كند. هر چند كه اصول كلي طرح تصويب شده است.

وزير جهاد كشاورزي در بين جمعي كه در پاويون شيلات دور او حلقه زده بودند در خصوص وضعيت ماهيان پرورشي ادامه داد: با توجه به اينكه سال گذشته در سطحي معادل ۸۹ هزار تن ماهي پرورشي توليد شده است امسال پيش بيني مي شود صد و ده هزار تن ماهي توليد شود.قابل توجه است كه در سال هاي گذشته نيز شاهد اين رشد ۲۵ درصدي در پرورش آبزيان بوده ايم. با اين حال با روش هاي جديد پرورش ماهي مداربسته و پرورش در قفس مي توانيم توليد را افزايش دهيم. به طوري كه امروز با وجود مشكلات بي شمار در جريان بحث پرورش ماهي مداربسته ۱۰ واحد ايجاد شده كه به فعاليت مي پردازند و قطعاً با رفع موانع پيش روي اين سيستم، مي توان با وجود محدوديت منابع آب، پرورش ماهيان پرورشي را گسترش داد.وي ادامه داد: در بحث صيد در قفس نيز كه در آب هاي آزاد انجام مي شود. اولين فاز اين فعاليت در بهمن ماه به بهره برداري خواهد رسيد.حجتي در ادامه گفت وگو در بحث صادرات ماهي گفت: در خصوص ماهيان پرورشي با توجه به تقاضا در داخل كشور و فرهنگ سازي سال هاي اخير هنوز بازار داخل كشش جذب توليدات را دارد. اما در خصوص ميگو كه وابسته به بازار خارج است، از طريق يارانه صادراتي، كه از سال گذشته افزايش يافته مي توان بحث صادرات را گسترش داد. در ضمن فعاليت هايي در خصوص بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف از سوي وزارت بازرگاني، اتحاديه صادر كنندگان ميگو و مركز توسعه صادرات صورت گرفته است.

وزير جهاد كشاورزي در افتتاحيه  همايش به مانند ۲ سال گذشته يعني از اولين همايش ماهي پرورشي ايران با تشكر از مسئولان شيلات، توليد كنندگان و ديگر مسئولان وابسته به صنعت پرورش به بيان محدوديت آب هاي آزاد و افزايش بي رويه در برداشت آبزيان در دهه هاي گذشته اشاره كرد و در ادامه به مشكلات صيادان كيلكا و افت برداشت اين محصول در كنار استفاده بي رويه از ماهيان خاوياري در درياي خزر پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي پرداخت.او سپس به مشكلات جنوب و محدوديت ذخاير منطقه و حضور بيش از حد ناوگان ها اشاره كرد.محمود حجتي در ادامه همايش با اشاره به شناسايي ۵۰۰ هزار هكتار از منابع داخل كشور براي پرورش ماهي گفت: براساس بررسي هاي به عمل آمده، ظرفيت هاي بالقوه اي مانند آبگير ها در توليد و پرورش آبزيان وجود دارد كه بايد از آنها استفاده كرد.در ضمن در داخل كشور ۳۰۰ هزار موتور آب وجود دارد كه با احداث استخر هاي پرورشي ماهي در آنها مي توان ظرفيت توليد و پرورش ماهي را افزايش داد.وزير جهاد كشاورزي در بخشي از صحبت هاي خود به تجارت آبزيان پرداخت و گفت با توجه به اهميت بحث بازار در توليد و پرورش ماهي و به خصوص ميگو، پرورش دهندگان مي بايد با توسعه صنايع بسته بندي و فرآوري، بازار مصرف خود را در خارج كشور باز كنند. در اين بين بايد گفت در مسائل توليد مشكلي وجود ندارد و بايد پيش از توليد به فكر بازار مصرف بود.

وزير جهاد كشاورزي در ادامه در بحث تقاضا به فرهنگ سازي و افزايش مصرف آبزيان اشاره كرد و گفت اكنون مصرف سرانه در ايران ۵ است در حالي كه در ژاپن مصرف سرانه آبزيان ۸۵ تا ۸۶ است.بنابراين حداقل فعاليت ها بايد در راستاي افزايش سرانه مصرف حداقل تا ۱۵ كيلوگرم صورت گيرد. با اين حال بايد گفت قطعاً در اين زمينه موفق خواهيم شد. به طوري كه طبق آمار، شركت پگاه اعلام كرده امسال نسبت به سال گذشته مصرف، ۸۰۰ درصد رشد داشته است و امروز كارخانه داران با كمبود شيرخام روبه رو هستند. وي در حالي اين مسئله را به طور كامل تفسير مي كند كه به گفته دامداران و كارخانه داران، عدم هماهنگي بين وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن در خصوص ظرفيت كارخانه ها در مقابل توليدات شير، باعث شده اكنون كارخانه داران شير بار ميكروبي صد ميليون را نيز بپذيرند و در حقيقت اين جريان باعث عدم توجه به كيفيت و بار ميكروبي شير شده است.در اين همايش جلال رسولف نيز با تشكر از مسئولان شيلات و بيان اهميت بحث آبزي پروري با اشاره به اقتصادي نبودن توليد ماهي گفت: اكنون قيمت تمام شده توليد يك كيلوگرم پروتئين گوشت ماهي ۶۶ هزار ريال است و در مقابل قيمت تمام شده يك كيلوگرم پروتئين گوشت قرمز ۲۲۲ هزار ريال برآورد شده است.او ادامه داد اين در حالي است كه پرورش ماهي علاوه بر اينكه در سلامت جسمي افراد جامعه موثر است، نقش مهمي در توليد اشتغال دارد، به طوري كه يك درصد از اشتغال مستقيم كشور مربوط به آبزي پروري است يعني حدود ۱۲۵ هزار نفر در اين حوزه فعاليت مي كنند.

مديرعامل بانك كشاورزي در ادامه با اشاره به مشكلات بخش در جهت بهره وري پايين توليد و ضعف تحقيقات گفت: پرورش ماهي بايد براساس منابع استان ها توسعه يابد در حالي كه توسعه اين صنعت بدون توجه به اغلب بحث هاي كارشناسي است.او در ادامه با بيان اين مطلب كه با تمام مشكلات اگر دولت بخواهد مصرف سرانه ماهي را يك كيلوگرم افزايش دهد، بايد ۱۱۰۵ ميليارد ريال تسهيلات سرمايه اي و ۷۲۱۵ ميليارد ريال تسهيلات جاري هزينه كند.

رسولف در بخشي از همايش در خصوص اقدامات بانك كشاورزي گفت: بانك كشاورزي بيش از ۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات براي سرمايه گذاري در پرورش ماهي و صنايع تبديلي و تكميلي- فرآوري- پرداخت كرده است. مدير عامل بانك كشاورزي ادامه داد: اين بانك براي احداث ۳۵ مزرعه پرورش مدار بسته ماهي با ظرفيت توليد ۲۷۰۵ تن در سال، ۳۱ ميليارد و ۵۲۱ ميليون ريال تسهيلات پرداخت كرده كه اين ميزان منجر به فعاليت ۴۳۴ نفر شده است. او در ادامه به حمايت بيمه از مزارع پرورش ماهي اشاره كرد و گفت: ۳۶۸۷ هكتار از مزارع پرورش ماهي تاكنون تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.

در بخشي از همايش ماهي پرورشي ايران، گشتاسب زاده- نماينده پرورش دهندگان - با اشاره به اينكه طبق آمار موجود از سال ۶۸ تا ۸۱، رشد توليد ماهيان پرورشي ۲۰۷ درصد افزايش داشته است، گفت: بخش خصوصي تاكنون تنها ۲۵ درصد از ظرفيت ها و امكانات موجود در كشور را استفاده كرده و اين جريان ناشي از عدم اتكاي بخش به خود و وابستگي به دولت است. بنابراين در اين خصوص دولت بايد با اصلاح ساختار اداري و واگذاري ابزارها به تشكل ها اقدام كند.او در بخشي از گزارش خود به بحث آب بها كه به عنوان هزينه هاي جانبي بخش به پرورش دهندگان صدمه مي زند اشاره كرد و ادامه داد مسئله برق، جرياني است كه نياز ۹۵ درصد از پرورش دهندگان به آن احساس مي شود. هرچند كه اين مشكلات دركنار كمبود دانش، افزايش تورم، افزايش هزينه ها، باعث شده توليد كننده سود خوبي نبرده باشد. در ضمن وجود ابزارهاي فرسوده و معيوب كه بيش از ۱۰ سال عمر دارد يكي ديگر از معضلات بخش است.

استاندار گيلان- سلطاني فر- در اين همايش با اشاره به اينكه از حدود ۸۹ هزار تن توليد ماهي پرورشي حدود ۲۰ درصد در گيلان توليد مي شود، در خصوص وسعت فعاليت در گيلان گفت: حدود ۱۰ هزار خانوار به طور مستقيم و حدود ۱۴ هزار خانوار گيلاني به طور غير مستقيم در فعاليت هاي صيد و پرورش حضور دارند. از اين بين حدود ۲ هزار نفر در پرورش ماهيان پرورشي فعاليت دارند و حدود ۱۳۰۰ نفر صياد كيلكا هستند.سلطاني فر در ادامه به طرحي در خصوص افزايش توليد ماهي در آب هاي داخلي اشاره كرد و افزود: براي افزايش هر سه تن ماهي در آب هاي داخلي يك ميليون تومان سرمايه گذاري نياز است كه اين طرح در مدت ۵ سال حداقل مي تواند توليد را به ۳۲ هزار تن برساند. وي در ادامه به چگونگي افزايش صيد در درياي خزر اشاره كرد و گفت: طبق آمار رسمي سال گذشته ۹ هزار تن صيد از درياي شمال صورت مي گيرد كه امسال تاكنون رشدي ۱۴ درصدي داشته و پيش بيني مي شود تا پايان سال توليد به ۱۱ هزار تن برسد.

استاندار گيلان در ادامه با اشاره اينكه صيد در درياي خزر در يك دوره ۵ ساله مي تواند ظرفيت توليد را به حداقل صد هزار تن برساند گفت: با اين وضعيت در حقيقت ده برابر شرايط كنوني مي توان افزايش توليد را ديد. هرچند كه امسال توليد از ۳۲ هزار و ۶۰۰ تن به ۴۰۰ هزار تن رسيده است
*********************************************************************

 

کلمات کلیدی:
 
مطالب شيلاتی
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢۸  

بچه ها سلام

 

تا به حال خاويار خورده ايد. چيه گران است ؛ عيبی ندارد.

خاويار سرخ

خاويار يا تخم ماهيان خاوياری گرانترين غذای جهان است.دريای خزر به عنوان بزرگترين منبع ماهيان خاوياری در جهان حدود 95 درصد خاويار جهان را تامين می‌كند.
فيل ماهي ، تاس ماهي روسی يا چالباش ، تاس ماهی ايرانی يا قره برون ، ماهی شيب و ماهی ازون برون يا سوروگا ، گونه های اصلی ماهيان خاوياری درياي خزر هستند.
همانگونه که خاويار سياه در ايران و جنوب روسيه شناخته شده تر است ، خاويار سرخ در سيبری و خاور دور طرفداران بيشتری دارد .گرچه خاويار سرخ از خاويار سياه ارزانتر است اما طعم و ارزش غذايی آن دست کمی از خاويار سياه ندارد. خاويار سرخ يا سياه را می توان در تمامی فروشگاههای مواد غذايی روسيه خريداری کرد . در اغذيه فروشيها چند دانه خاويار سرخ بر روی برشی از نان با يک برگ جعفری سرو می شود . البته علاقمندان واقعی خاويار، آن را سرد و با يک قاشق کوچک و بدون نان ميل می کنند .طعم خاويار که ترکيبی از بوی تند ماهی و شوری نمک است ، ممکن است برای بسياری اصلا خوشايند نباشد .

**************************************************************

خطر ماهی های خاويار دو رگه

تاکنون جمعيت ماهی خاويار 90 درصد کاهش داشته است
تاکنون جمعيت ماهی خاويار 90 درصد کاهش داشته است

 

روزنامه آبزرور، چاپ لندن روز يکشنبه در مقاله ای درباره پروژه توليد ماهی های خاويار در جمهوری آذربايجان نوشت که اين ماهی ها باعث به خطر افتادن محيط زيست دريای خزر می شود.

به نوشته اين روزنامه ماهی گيری مستمر باعث به خطر افتادن جمعيت ماهی خاويار يا استورژن شده و به همين دليل دولت های آذربايجان، روسيه و قزاقستان در ماه ژوييه 2001 يک مهلت قانونی برای پايان دادن به صيد اين گونه ماهی ها اعلام کردند. ولی تعداد اين ماهی ها در 20 سال گذشته 90 درصد کاهش داشته است.

در حالی که وزير اکولوژی آذربايجان می گويد که اين پروژه سالانه تا 15 ميليون بچه ماهی وارد دريای خزر می کند، بعضی از کارشناسان معتقدند که اين ماهی يک سال بعد، بدون اينکه توليد مثل کند، می ميرد

آبزرور درادامه می نويسد دولت آذربايجان در تلاش برای جلوگيری از منقرض شدن نسل اين ماهی، روز اول ماه سپتامبر کارخانه ای در سواحل دريای خزر افتتاح می کند که در آن به روش مصنوعی بچه ماهی خاويار توليد شده و سپس در دريا رها می شود.

اين روزنامه می افزايد: در حالی که وزير اکولوژی آذربايجان می گويد که اين پروژه سالانه تا 15 ميليون بچه ماهی وارد دريای خزر می کند، بعضی از کارشناسان معتقدند که اين ماهی يک سال بعد، بدون اينکه توليد مثل کند، می ميرد.

اين نوع ماهی به طور طبيعی توليد نمی شود، بلکه اغلب حاصل آميزش گونه های مختلف ماهی خاويار است. به گفته کارشناسان، رهاسازی اين ماهی های "دورگه" آسيبی دايمی به محيط زيست شکننده دريای خزر وارد خواهد کرد.

به گفته آذر گارائف، رييس انجمن حفظ حيوانات در آذربايجان، ماهی مصنوعی در طبيعت دام نخواهد آورد. وی می افزايد: در حالت طبيعی ماهی ها در طول يک مدت شش ماه به سمت دريا حرکت می کنند و تا ان زمان رشد يافته و به آب شور عادت می کنند، ولی چنين شرايطی در کارخانه توليد بچه ماهی فراهم نيست و ماهی های توليد شده نمی توانند زنده بمانند.

وی افزود: "طبق تخمين های منابع رسمی 20 تا 30 درصد از اين ماهی ها می ميرند، ولی من فکر می کنم اين عدد 40 تا 50 درصد باشد. دانشمندان پيش بينی کرده اند که تا سال 2070 جمعيت ماهی خاويار منقرض شده باشد."

دولت آذربايجان می گويد بيشتر بودجه اين طرح که معادل 24 ميليون و پانصد هزار دلار است، از سوی بانک جهانی به صورت وام پرداخت شده و اين برنامه، نسل ماهی خاويار را نجات خواهد داد.

روزنامه آبزرور در انتهای مقاله به موضوع تجارت خاويار می پردازد و می نويسد که صادرات خاويار در انحصار شرکت خصوصی "کاسپين فيش" وابسته به الهام، پسر حيدر علی اف رييس جمهور آذربايجان است. او از هفته گذشته وظايف پدرش را که هم اکنون بيمار است به عهده گرفته است.

منتقدان وی می گويند که کارخانه توليد بچه ماهی باعث می شود که تجارت وی پررونق تر شود، بدون توجه به اينکه پيامدهای زيست محيطی اين کار چه خواهد بود.

صادارت خاويار تجارت بسيار پرسودی است. در لندن يک کيلو خاويار به قيمت 1800 پوند به مصرف کنندگان فروخته می شود.

*********************************************************************

بچه ها سلام

يه سايت (يکم شيلاتی) پيدا کرده ام که ادعای شيلاتی می کنه . به اينجا يه تقه بزنيد و بعد ببينيد.

**************************************************************

 


کلمات کلیدی:
 
مطالب شيلاتی
ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢۸  

روغن ماهی به بيماران سرطانی کمک می کند

 
برخی ماهی ها منبع غنی اسيد چرب اومگا 3 هستند
برخی ماهی ها منبع غنی اسيد چرب اومگا 3 هستند

تحقيقات تازه نشان داده است که مصرف قرص های مکمل روغن ماهی می تواند کيفيت زندگی برخی از بيماران سرطانی را به طور چشمگيری بهبود بخشد.

پژوهشگران بريتانيايی می گويند که روغن ماهی ممکن است بتواند از کاهش شديد آب و وزن بدن (cachexia)، که در برخی از انواع سرطان های پيشرفته رخ می دهد، جلوگيری کند.

کاهش آب و وزن بدن به دليل تاثير منفی که بر سوخت و ساز وهمچنين اشتها می گذارد، باعث بيماری های مضاعف در بدن بيمار سرطانی و سرعت مرگ او می شود.

محققان در مقاله ای، که در نشريه "گات" (Gut) به چاپ رسانده اند، می گويند قرص مکمل روغن ماهی ممکن است بتواند روند کاهش وزن را متوقف کند.

پروفسور کوين فيرون و همکارانش در بيمارستان سلطنتی ادينبورگ، 200 بيمار مبتلا به سرطان لوزالمعده را، که بيش از ساير بيماران از کاهش وزن و آب بدن متاثر بودند، مورد مطالعه قرار دادند.

بيماران به دو گروه تقسيم شدند.

از 105 نفر از آنها خواسته شد يک محلول غذايی مکمل، حاوی مقادير زيادی از پروتئين و کالری بنوشند.

در حالی که 95 بيمار گروه دوم همان رژيم غذايی را دنبال می کردند اما به آنها اسيد های چرب ضروری اومگا 3 و ويتامين های ای و سی هم داده شد.

اسيدهای چرب اومگا 3 در ماهی های روغنی مانند ماهی آزاد و شاه ماهی يافت می شود.

به هر دو گروه از بيماران گفته شد برای هشت هفته هر روز دو ليوان از اين مايع را بنوشند.

 
 

در مورد گروه دوم اين وعده روزانه شامل 2.2 گرم اومگا 3 بود.

پيش از آغاز تحقيقات، بيماران به طور متوسط 17 درصد از وزن بدن خود را از دست داده بودند و وزن آنها هر ماه سه کيلوگرم کاهش می يافت.

در پايان اين تحقيقات، روند کاهش وزن در کليه بيماران متوقف شده بود.

اين در حالی بوده است که همه بيماران طبق قراری که با آنها گذاشته شده بود دو ليوان مکمل غذايی را در روز مصرف نکرده بودند، بلکه به طور متوسط 1.5 ليوان از اين مکمل مصرف کرده بودند.

تحليل های بيشتر نشان داد بيمارانی که وعده روزانه را تقريبا به طور کامل نوشيده بودند بيش از ديگران وزن اضافه کردند.

با اين حال اين مساله تنها در مورد بيمارانی صادق بود که وعده روزانه آنها شامل اسيدهای چرب اومگا 3 می شد.

درحالی که طول عمر اين بيماران بيش از افراد گروه اول نبود اما کيفيت زندگی آنها بهتر شد.

دانشمندان اذعان کردند که به مطالعات مفصل تری در اين زمينه نياز است اما افزودند که يافته ها حاکی از آن است که در بيماران سرطانی از روغن ماهی می توان برای معالجه کاهش آب و وزن بدن استفاده کرد. گرفته شده از BBC

***************************************************************

پرورش 'تنها راه نجات' ماهی خاويار است

خاويار گران بها و ناياب است
خاويار گران بها و ناياب است

 

الکس کربی خبرنگار بی بی سی در قزاقستان

گويی سرنوشت شومی در انتظار ماهی خاويار بلوگا که گران ترين خاويار جهان را توليد می کند باشد.

ماهی بلوگا که 150 سال عمر می کند و طول آن به شش متر می رسد، يکی از شش نوع ماهی خاويار يا استورژن است که در دريای خزر زندگی می کنند.

طرفداران محيط زيست می گويند هيچ اميدی به بقای ماهی خاويار در حيات وحش وجود ندارد. به گفته کارشناسان حتی پرورش آن نيز به منظور برداشت خاويار با مشکلات زيادی مواجه است.

براساس تخمين ها، 95 درصد خاويار جهان از دريای خزر تامين می شود. اما مشکلات موجود در اين دريا هر روز رو به افزايش است.

دريای خزر زمانی ميان اتحاد جماهير شوروی و ايران تقسيم شده بود، اما پايان جنگ سرد و متلاشی شدن شوروی به پيدايش جمهوری های قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان در حاشيه اين دريا منجر شد.


طرفداران محيط زيست می گويند خاويار ساير انواع ماهی مانند ماهی سفيد و ماهی آزاد آلاسکا مورد استفاده قرار گيرد

از آن زمان تاکنون صيادان غيرمجاز شمار روزافزونی از ماهی های خاويار از جمله تعداد زيادی ماهی نابالغ را صيد کرده اند.

از سوی ديگر يورش برای بهره برداری از ذخاير عظيم نفتی خزر، حيات وحش اين دريا را تحت فشار فزاينده ای قرار داده است.

مشکل تازه ورود يک گونه ماهی بيگانه به اين دريا است. نوعی ماهی چتری (Jellyfish) که برای تغذيه با ماهی کيلکا رقابت می کند وارد اين دريا شده است. ماهی خاويار برای بقای خود به کيلکا وابسته است.

ماهی خاويار علاوه بر ارزش تجاری فوق العاده، موجودی حيرت انگيز است. اين ماهی برای تخم ريزی تا 1500 کيلومتر بر خلاف جريان آب شنا می کنند. وزن ماهی بلوگا در دوره بلوغ گاه به 1200 کيلوگرم می رسد.

"ابيش بکش اف" که زمانی رياست سازمان پرورش طبيعی موسسه تحقيقات ماهی خاويار قزاقستان را به عهده داشت، می گويد: "بزرگ ترين ماهی خاوياری که من ديده ام يک ماهی 56 ساله به وزن 840 کيلوگرم و قد 4/3 متر بود."

وی افزود: "يک بار شنيدم يک ماهی بلوگای 70 ساله به وزن 2560 کيلوگرم صيد شده است، اما ممکن است افسانه باشد. به هر شکل حتی نبايد فکر بقای ماهی خاويار در اين دريا را به ذهن راه داد."

بلوگا، که تخم آن از ساير ماهی های خاويار ارزشمندتر است، در حدود 12 سالگی به بلوغ می رسد و می تواند باردار شود. اما بخش عمده ماهی هايی که امروزه صيد می شود بسيار جوانتر هستند و هنوز به سن تخم گذاری نرسيده اند.

در شهر بندری "آتايرا" (گوريف) در قزاقستان دو پرورشگاه هست که سالانه 6 تا 7 ميليون ماهی دو ماهه که قد آنها 10 سانتيمتر است در دريا رها می کنند. تخمين زده می شود که تنها کمتر از حدود يک درصد ماهی ها زنده می مانند.

يک مقام صنعت توليد کنسرو ماهی در اين شهر گفت: "از سال 2003 به بعد، به جای رها کردن خاويار نوزاد، آنها را برای تخمک گذاری پرورش می دهيم. بلوگا را در هفت سالگی و ساير ماهی های خاويار را در 4 سالگی باردار می کنيم."

به گفته وی، "به اين ترتيب اميدواريم سالانه 23 تا 25 تن خاويار برداشت کنيم. البته فکر کنم طعم آن متفاوت باشد."

اما "ابيش بکش اف" می گويد که اين طرح ايرادهای اساسی دارد. وی توضيح داد: "برای باردار کردن ماهی به آن هورمون تزريق می شود. برای اين کار بايد از هورمون ماهی خاويار استفاده کنيم، اما آنقدر ماهی نداريم که هورمون لازم را تهيه کنيم، برای همين از هورمون ساير ماهی ها استفاده می کنيم."

وی افزود: "ماهی به وسيله انواع مختلف اسپرم باردار می شود. در حال حاضر اين تمايل هست که ماهی های دورگه و نه ماهی خاويار واقعی توليد شود. نتيجه يک نوع ماهی جهشی و غريب خواهد بود." برگرفته از BBC

***********************************************************************

تاکيد دانشمندان بر 'قوای فکری' ماهی ها

به گفته يک گروه برجسته از دانشمندان بريتانيايی، ماهی ها از لحاظ اجتماعی موجوداتی هوشمند هستند و وجهه کودن ترين موجودات قلمرو وحش شايسته آنها نيست.

اين گروه از دانشمندان می گويد ماهی ها تنها با اتکا به غريزه زندگی نمی کنند و موجوداتی حيله گر، سوءاستفاده چی و حتی صاحب فرهنگ هستند.

سه کارشناس برجسته از دانشگاه های ادينبورگ، سن اندروز و ليدز می گويند درک علمی از روانشناسی و توانايی های ذهنی ماهی ها طی چند سال گذشته عميقا متحول شده است.

کالوم براون، کوين لالند و جنز کراس با انتشار مقاله ای در نشريه "ماهی و صنايع ماهيگيری" (Fish and Fisheries) گفتند براساس مطالعات حاضر، ماهی ها موجودات بسيار هوشمندی به حساب می آيند.

آنها در مقاله خود اظهار نظر کردند: " تصوير ماهی به عنوان يک موجود احمق و بی مغز که تنها به ضرب غريزه به جنبش درمی آيد اکنون از ميان رفته يا حداقل کهنه شده است."

الگوهای رفتاری

طبق يافته های اين دانشمندان، "ماهی ها اکنون موجوداتی با مهارت های اجتماعی به حساب می آيند که برای سوءاستفاده، تنبيه يا آشتی با ديگری از ترفندهای پيچيده استفاده می کنند، سنت های فرهنگی پايدار به نمايش می گذارند و برای محک زدن ماهی های صياد و همچنين دستيابی به طعمه با همنوع خود همکاری می کنند."

تحقيقات تازه نشان داده است که ماهی، جفت خود را شناسايی می کند، دارای منزلت اجتماعی است و حتی مناسبات خود با ساير ماهی ها را حفظ می کند.

دانشمندان همچنين شاهد استفاده ماهی از ابزار، ساختن لانه های پيچيده توسط آنها و نمايش حافظه درازمدت در آنها بوده اند.

اين دانشمندان در مقاله خود می افزايند: "هر چند اين نظر ممکن است برای پيش داوری های مانوس پيرامون ميزان هوش حيوانات که با معيارهای انسانی سنجيده می شود تکان دهنده به نظر برسد، اما ماهی ها در برخی از ابعاد ذهنی، حتی می توانند با پستانداران عالی خويشاوند انسان رقابت کنند."

آنها گفتند چون ماهی ها کهن ترين گروه از مهره داران عمده هستند، "فرصت زيادی" برای تکامل الگوهای متنوع پيچيده رفتاری و قوه انطباق که با ساير مهره داران برابری می کند، داشته اند.

به گفته اين گروه از دانشمندان مشاهده اين تحولات، انسان را وادار می کند درک خود از انعطاف پذيری رفتاری ماهی ها را مورد ارزيابی مجدد قرار دهد.

***********************************************************************

ماهی غذای سلامتی

ماهي ماده غذايي مفيدي است كه در مناطق شمالي و جنوبي كشورمان يعني مناطقي كه در كنار دريا واقع شده‌اند، جزو مواد اصلي و اساسي برنامه غذايي مردم اين مناطق محسوب مي‌شود.


ماهي داراي ارزش تغذيه اي بسيار بالايي است و اكثر مواد مغذي مفيد و ضروري براي انسان را به تنهايي داراست. ولي ويژگي مخصوص ماهي كه آن را بين ساير مواد غذايي حائز اهميت خاص ساخته است، نوع چربي موجود در آن است. ماهي و محصولات دريايي با وجود آن كه جزو مواد غذايي حيواني هستند، ولي از نظر تركيب چربي با ساير مواد حيواني متفاوت‌اند. چربي موجود در مواد غذايي حيواني به طور عمده حاوي تركيباتي به نام اسيدهاي چرب اشباع شده هستند كه اين تركيبات موجب بالا بردن كلسترول و ساير چربي‌هاي نامطلوب خون مي‌شوند. بنابراين افراط در مصرف چربي‌هاي حيواني، سلامت قلب و عروق را به خطر انداخته و در نهايت منجر به سكته‌هاي قلبي و مغزي مي‌شود. ولي ماهي و آبزيان با وجود آن كه از دسته مواد غذايي حيواني هستند با اين حال نوع چربي موجود در آنها مشابه مواد گياهي است و از اسيدهاي چرب اشباع نشده به نام امگا 3 در آبزيان وجود دارد كه اثرات بسيار مهمي‌در سلامت انسان به عهده دارد و در پيش‌گيري از بسياري از بيماريها و كنترل و كمك به بهبود اختلالات و عوارض مختلف نقش مهم و سازنده‌اي به عهده دارد.جالب است بدانيم كه چربي موجود در بافت‌هاي ماهي و آبزيان تنها موجب افزايش كلسترول و ساير چربي‌هاي نامطلوب خون و عوارض قلبي و عروق كمك مؤثري نيز مي‌كند. ماهي از منابع بسيار خوب پروتئين محسوب مي‌شود. پروتئين موجود در ماهي از نظر كميت و كيفيت قابل توجه است، بدين معني كه پروتئين موجود در ماهي به شكلي است كه به آساني در دستگاه گوارش هضم و جذب مي‌شود و به طور تقريبا كامل در بدن به مصرف مي‌رسد.

ماهي يكي از منابع خوب آهن است و آهن در خونسازي و همچنين در حفظ مقاومت بدن در برابر ميكروب‌ها نقش مهمي‌به عهده دارد. آهن موجود در ماهي به گونه‌اي است كه جذب آن در دستگاه گوارش آسان بوده و به خوبي در بدن به مصرف مي‌رسد. علاوه بر آن آهن موجود در ماهي، جذب آهن منابع گياهي را هم افزايش مي‌دهد بنابراين نقش مهمي‌در پيشگيري از كم خوني ناشي از فقر آهن به عهده دارد.ماهي حاوي مقدار قابل توجهي ويتامين‌هاي گروه B در تنظيم فعاليت سلول هاي عصبي و در نتيجه در سلامت سيستم عصبي و نيز در سلامت پوست تاثير دارند. همچنين بعضي از انواع ويتامين‌هاي گروه B در خون سازي نيز مؤثرند. بنابراين با مصرف ماهي مي‌توانيم به سلامت اعصاب، شادابي، طراوت پوست و پيشگيري از كم خوني كمك كنيم .ماده مغذي ديگري كه در ماهي به مقدار كافي وجود دارد روي مي‌باشد. روي يك ماده مغذي است كه در رشد كودكان و نوجوانان و نيز در بلوغ جنسي نوجوانان تاثير مهمي‌دارد. كمبود اين ماده مغذي در دوران رشد موجب كوتاهي قد و در صورت كمبود شديد باعث كوتولگي مي‌شود. همچنين در دوران بلوغ منجر به تاخير در بلوغ جنسي مي‌شود. ماهي اين ماده غذايي مفيد با دارا بودن روي به ميزان كافي مي‌تواند به رشد و تنظيم بلوغ جنسي كمك كند.

ماهي از منابع غني فلوئور در سلامت و استحكام دندان‌ها و در پيشگيري و پوسيدگي دندان تاثير مهمي‌دارد. پس با مصرف ماهي مي‌توانيم به سلامت و استحكام دندان‌هاي خود كمك كنيم فلوئور همچنين در پيشگيري از استئوپروز يا پوكي استخوان مؤثر است.ماهي دريا از بهترين منابع يد به حساب مي‌آيد. يد يكي از مواد مغذي است كه تاثير مهمي‌در سلامت انسان دارد. يد در رشد اثرات قابل توجهي دارد و كمبود آن موجب اختلال در رشد و كوتاهي قد مي‌شود. بنابراين مصرف ماهي به مقدار كافي در دوران رشد ضروري است. يد همچنين در تكامل سيستم عصبي نقش مهمي‌دارد و چنانچه خانم‌ها در دوران بارداري مبتلا به كمبود شديد يد باشند، كودكانشان علاوه بر اختلال در رشد جسمي‌دچار عقب افتادگي ذهني نيز مي‌شوند و اين مشكل تا آخر عمر گريبان‌گير آنان خواهد شد. همچنين كمبود يد در شير مادر مي‌تواند منجر به اختلال در رشد جسمي‌ و ذهني كودك شيرخوار بشود. بنابراين مصرف ماهي 2 تا 3 بار در هفته در برنامه غذايي مادران باردار و شيرده مي‌تواند اثرات مثبتي در رشد جسمي‌و ذهني جنين و نوزاد داشته باشد.ماهي از منابع خوب فسفر محسوب مي‌شود. فسفر ماده اي است كه همراه كلسيم در سلامت و استحكام استخوان ها تاثير مهمي‌دارد. ماهي‌هايي كه با استخوان مصرف مي‌شوند مانند ماهي كيلكا و ساردين علاوه بر خواصي كه براي انواع ماهي‌ها ذكر شد حاوي مقدار قابل توجهي كلسيم نيز مي‌باشند. بنابراين در رشد، استحكام و سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها مؤثرند.

ماهي و آبزيان با داشتن خواص تغذيه‌اي بسيار خوب مي‌توانند قسمت اعظم نيازمندي‌هاي تغذيه‌اي ما را تامين كنند. علاوه بر آن به علت داشتن تركيبات خاصي كه در چربي بدن آنها وجود دارد در پيشگيري از بسياري امراض و كنترل و درمان بيماري‌هاي مختلف نقش مهمي‌به عهده دارند.

*************************************************************

طرح پرورش ماهي در قفس در جزيره قشم       

 

در پي شناسائي و امكان سنجي پرورش ماهي در قفس در آبهاي ساحل جنوب خليج فارس در سال گذشته توسط كارشناسان نروژي وايراني آبهاي جزاير هنگام ، لارك به عنوان محلهاي مناسب براي سرمايه گذاري پرورش ماهي در قفس شناخته شده است. اكبر ايلدرم رئيس شيلات قشم در اين زمينه گفت طرح مذكور با 15 ميليون دلار سرمايه گذاري انجام مي شود كه در اين زمينه دو فقره موافقت اصولي براي توليد ماهي در قفس با ظرفيت توليد سالانه 9 هزار تن صادر شده است . وي افزود نخستين موافقت اصولي با ظرفيت3 هزار تن با 60 قفس و ظرفيت هر قفس 50 تا 70 تن در شمال جزيره هنگام صادر شده كه شركت سرمايه گذاري مراحل اخذ تسهيلات بانكي و واگذاري زمين و احداث كارخانه توليد غذا را مي گذراند . وي تصريح كرد براي اجراي نخستين فقره موافقت اصولي به 15 ميليون دلار سرمايه گذاري نياز است كه 6ميليون دلار آن سهم شركت و 9 ميليون دلار در قالب تسهيلات بانكي خواهد بود و مرحله دوم با ظرفيت 2 هزار تن در منطقه سوزا در نزديكي سواحل جزيره لارك صادر شده است .  وي يادآور شد براي توسعه آبزي پروري شيلات يك مزرعه آزمايشي با ظرفيت 160 تن ماهي در آبهاي منطقه شمال جزيره لارك در دست اجراء دارد .

********************************************************

بچه ها سلام .

آيا نام فارسی ماهب ها را می دانيد؟

برويد به اينجا

*************************************

موزه صدف و حلزون

سلام . آيا می دانستيد که در کشورمان موزه صدف و حلزون وجود دارد ؟

اگر نمی دا نستيد روی اينجا کليک رنجه کنيد.

در ضمن با رفتن به آدرس : http://www.aqrazavi.org/vrml/v001.htm   ميتوانيد

بدون رفتن به مشهد حرم امام رضا را زيارت کنيد. التماس دعا.

********************************************************

مقايسه ازت در کودهای مرغی

باسلام

جدول مقايسه درصد مواد آلی ومعدنی در چند نوع کود

نوع           درصد مواد آلی         ازت             K۲O              P۲O۵   

گاو                    14                  0.3               0.2                   -              

مرغ                 25.5                1.63            1.54               0.85

اردک               26.2                  1.1              1.4                0.62

غاز                  23.4                0.55              0.5               0.95

 ( منبع : جزوه درسی دکتر حسين عمادی . دانشگاه اهواز )

سوال ۹۶ تکثير و پرورش ماهی ۱۳۸۰ کارشناسی ارشد.

۹۶ - ميزان ازت در کدام يک از کودهای زير از همه بيشتر است ؟

۱- کود گاو          ۲- کود اردک        ۳ - کود غاز         ۴ - کود مرغ

**************************************************

سوال ۱۷۸ کنکور کارشناسی ارشد شيلات سال ۱۳۸۳ دانشگاه سراسری

۱۷۸ - در جريان ذخيره سازی اندوخته غذايی تخمک ٬ ميزان کدام عنصر در خون افزايش می يابد ؟   

۱-  يون پتاسيوم

۲-  يون سديم

۳-  يون کلسيم

۴-  يون آهن

*******************************************************

ليمنولوژی در قرآن

سلام دوستان شيلاتی . اگر می خواهيد در مورد ماهيان نورتابان اعماق دريا و ليمنولوژی و مرز نفوذ نور و تفاوت شوری دريا ها و تکامل موجودات از آب و بوجود آمدن آنها از موجودب بی ريش و پشم و فلس و مطالب علمی شيلاتی ديگر در قرآن مطلبی پيدا کنيد روی شماره های ۱ يا ۲ يا ۳ کليک ( تقه ) کنيد.

*****************************************************

همايش بيماريهای آبزيان

دومين همايش بهداشت و بيماريهای آبزيان ايران در تاريخ 23 لغايت 24 ارديبهشت ماه سال 1383، توسط سازمان دامپزشکی کشور، شرکت سهامی شيلات ايران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و مؤسسه تحقيقات شيلات ايران، در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

برای اطلاع بيشتر لطفا برويد به اينجا .

***********************************************************************

جعبه حمل ماهی

با سلام . يک خبر از سايت شيلات در مورد ساخت جعبه حمل ماهی در ايران .

  برويد به اينجا

********************************************************

چند رود مهم ايران

۱ - رود کارون : رودخانه ای دائمی است . در حوضه خليج فارس و دريای عمان قرار دارد .طول آن ۸۹۰ کيلو متر وارتفاع سرچشمه آن ۳۰۰۰ متر است . ميانگين آبدهی سالانه آن در ايستگاه اهواز ۱۸۷۰۰ ميليون متر مکعب ميباشد .

۲ - رود دز : رودخانه ای دائمی است . ريزابه رود کارون است . در حوضه خليج فارس و دريای عمان قرار دارد .طول آن ۵۱۵ کيلو متر وارتفاع سرچشمه آن ۲۰۰۰ متر است . ميانگين آبدهی سالانه آن در ايستگاه بامدژ ۷۱۶۱ ميليون متر مکعب ميباشد .

۳ - رود کرخه : رودخانه ای دائمی است . در حوضه خليج فارس و دريای عمان قرار دارد .طول آن ۷۵۵ کيلو متر وارتفاع سرچشمه آن ۱۲۵۰ متر است . ميانگين آبدهی سالانه آن  ۵۵۰۰ ميليون متر مکعب ميباشد .

۴ - سفيد رود : رودخانه ای دائمی است . در حوضه دريای خزر قرار دارد . طول آن ۷۶۵ کيلو متر وارتفاع سرچشمه آن ۲۳۰۰ متر است . ميانگين آبدهی سالانه آن در ايستگاه آستانه ۳۹۷۰ ميليون متر مکعب ميباشد .

۵ - زاينده رود : رودخانه ای دائمی است . در حوضه اصفهان و سيرجان ( باتلاق گاو خونی ) قرار دارد . طول آن ۴۰۵ کيلو متر و ارتفاع سرچشمه آن ۲۵۰۰ متر است . ميانگين آبدهی سالانه آن در پل زمانخان ۱۰۵۳ ميليون متر مکعب ميباشد .

۶ - رود باهو کلات : رود خانه ای سيلابی است . در حوضه خليج فارس و دريای عمان قرار دارد . طول آن ۳۱۳ کيلو متر و ارتفاع سرچشمه آن ۱۴۵۰ متر است . ميانگين آبدهی سالانه آن  ۱۴۵ ميليون متر مکعب ميباشد .

**************************************************************

وبلاگ آبزيان

سلام . 

  وبلاگ زيبا و سرگرم کننده آبزيان مربوط به دانشجويان ۸۲ شيلات تهران است .يک وبلاگ علمی و رنگارنگ با آدرس :

http://abziyan.persianblog.ir

********************************************************

معرفی وبلاگ شيلاتی جديد

با سلام و خسته نباشيد

وبلاگ انجمن علمی شيلات دانشگاه تهران را به شما معرفی می کنم:

برويد به http://mashilatiha.persianblog.ir/  و از مطالب جذاب آن لذت ببريد.

خدا حافظ.

**************************************************************

وبلاگ دانشگاه علوم و فنون در يايی

سلام دوستان شيلاتی .  وبلاگ شيلاتی دانشگاه علوم و فنون دريايی را به شما معرفی می کنم.برای بازديد از اين وبلاگ برويد به آدرس :

 http://www.shilat82.persianblog.ir/

اين وبلاگ به روز و واقعا علمی است و آخرين مطلب آن مربوط به پرورش ماهی در قفس

می باشد.

********************************************************

گودال ماريانا

با سلام

همانطور که ميدانيد عميق ترين نقطه جهان در اقيانوس آرام و به نام گودال ماريانا می باشد.عمق اين ابر گودال بيشتر از ارتفاع قله اورست است.برای اينکه در مورد اين گودال و چگونگی ايجاد آن و موجوداتی که در آن زندگی ميکنند اطلاعات تخصصی بدست آوريد برويد به سايت اختصاصی اين گودال به ادرس: http://www.marianatrench.com/

راستی جالب است که يک گودال سايت داشته باشد. نه ؟!

**********************************************

بچه ها سلام

دوست دارم بدانم که نظرت در مورد اين وبلاگ چيه. پس خواهش دارم که نظرتان را بدهيد و ضمناٌ کمکم کنيد. مرسی

**********************************************

بطور کلی در طبیعت ماهیان در سه محیط از نظر دمایی زندگی می کنند . یعنی دسته ای در آب سرد و خنک زندگی می کنند به ماهیان سرد آبی و دسته ای در آب ولرم زندگی می کنند به ماهیان ولرم آبی و دسته ای در آب گرم زندگی می کنند به ماهیان گرم ابی معروفند.
   1- ماهیان سرد ابی    مانند       قزل آلا و آزاد
   2- ماهیان ولرم آبی    مانند        ماهی سوف و سفید
   3- ماهیان گرم ابی     مانند        کپور ماهیان و گربه ماهی

 

ماهیان سرد آبی
   همانطور که گفته شد ماهیان سرد آبی با دمای سرد و خنک زاد و ولد و رشد می نمایند (یعنی دمای از 4 درجه سانتی گراد تا 24 درجه سانتیگراد) و نباید از این محدوده بالاتر یا پایین تر رود . یعنی در دمای پایین تز از 4 درجه رشد ماهی متوقف خواهد شد و در دمای بالای 22 درجه سانتیگراد نیز استرس شدید و بالای 24 درجه تلفات خواهد داشت و دمای تحمل آنها 2- درجه سانتیگراد است.
  

ماهیان سردآبی قابل پرورش

   ماهیان پرورشی سرد آبی در دنیا چندین نژاد از قزا آلا و آزاد خواهند بود ولی در ایران فقط یک نوع بنام قزل آلای رنگین کمان می باشد که آن هم بومی کشور ایران نیست ولی به دلیل داشتن سازگاری خوب با محیط های آبی ایران و دارا بود  رشد مناسب ، در حال حاظر در اکثر نقاط ایران تکثیر و پرورش می شوند
   ماهی قزل آلای رنگین کمان دارای گوشت لذیذ و خوش طعم و کیفیت بالا با ذائقه مردم کشورمان سازگاری داشته و نسبت به ماهیان دیگر از استخوان و بوی کمتری برخوردار است و این موضوع نیز یکی از مواردیست که مردم به این ماهی روی می آورند.

*********************************************************************

معرفی برخی از گونه های ماهی قزل آلا 

1-      قزل آلای دریایی

ماهی قزل الای دریایی شکل مهاجر از ماهی معروف قزل آلای قهوه ای است . این ماهی یک ماهی گوشتی با رنگ نقره ای و یک تعداد متفاوتی لکه های تیره بر روی بخش بالایی بدن می باشد که ممکن است تا زیر خط جانبی امتداد پیدا کند . معمولا قزل الای دریایی قوی تر از ماهی آزاد است ( گفته می شود که وقتی این ماهی را توسط دم نگه دارید، از بین انگشتانتان فرار خواهد کرد ، در حالی که یک ماهی آزاد به طور ثابتی قرار خواهد گرفت). باله چربی که مشخصه آزاد ماهیان است ، بین باله های پشتی و دمی قرار دارد و خط جانبی که به طور مستقیم می باشد نسبتا نا معلوم است.

  تولید مثل:

  ماهی قزل الای دریایی برای تخم ریزی بین جولای(اواخر تیر) و نوامبر (اوایل آبان) از دریا به رودخانه ها مهاجرت می کند ماهیان ماده حدود 10000 تخم می کنند. مرگ و میر ماهیان مولد بالا نیست و بعد از تخمریزی به دریا باز می گردندماهیان جوان در آب بیشتر رشد می کنند و اساسا از حشرات تغذیه می کنند تا به طول 15(40 گرم) تا 25 سانتیمتر (150گرم) می رسند و در این هنگام به دریا مهاجرت می کنند . قزل الای دریایی بعد از گذراندن 0.5 تا 5 سال مهاجرت های سالانه مربوط به ماهیان مولد را آغاز نموده و به آب شیرین باز می گردد.

  عادت ها:

  هنگامی که قزل الای دریایی در دریا به سر می برد تمایل دارد که نزدیک ساحل باقی بماند ، به ویژه قسمت های مطلوب یا سایر مناطقی که آب شیرین به دریا وارد می گردد.

  غذا:

  ماهیان کوچک و سخت پوستان رژیم غذایی اصلی ماهی قزل الای دریایی را هنگامی که در دریا به سر می برد تشکیل می دهد

  پراکنش:

  در سراسر سواحل  UK  یافت می شودو به طور تجاری در آنجا پرورش داده می شود. قزل آلای دریایی وحشی برای ماهیگیری در نظر گرفته می شود.

 

2- قزل آلای رنگین کمان

 

این قزل آلا به رنگ سبز زیتونی بوده و دارای لکه های بسیار تیره در سراسر بدن می باشد. ماهیان بالغ دارای یک نواز قرمز زنگ هستند  که در طول خط جانبی از آبشش تا دم امتداد دارد.  ماهیان قزل آلای رنگین کمانی که در دریاچه ها بسر می بند د رمقایسه با ماهیانی که د رنهر ها هستند ، معمولا روشنتر بوده یا رنگ نقره ای تری دارند.

   این قزل الا در آلبرتا ، تنها در قسمتهایی از بخش بالایی Athobasca River Basin  و Peace River Basin یافت می شود . پرورش قزل آلای رنگین کمان در تفریگاه ها آسان است . این ماهی، ماهی ورزشی بسیار فعال و پرطاقتی می باشد . قزل الای رنگین کمان وحشی در چشمه تخمریزی می کند ، اما پرورش دهندگان ماهی تخمریزی آن را گسترش داده اند. این امر به تفریگاه ها این امکان را می دهد که ماهیان جوان را در سراسر زمستان پرورش داده و در نتیجه بتوانند آنها را در اندازه قابل صید به چشمه ها رها سازند . قزل آلای رنگین کمان را می توان با استفاده از حشرات معمولی صید نمود.

 

 

3- قزل آلای قهوه ای

قزل آلای قهوه ای به رنگ قهوه ای طلایی و دارای لکه های درشت به رنگ سیاه و قزمز بر پشت بدن می باشد. آنها تنها قزل آلایی هستند که دارای هر دو لکه سیاه و قرمز می باشند. این ماهی بومی اروپا ، آسیا و آفریقای شمالی است. قزل آلای قهوه ای در سال 1924 به آبهای آلبرتا معرفی شد در حال حاضر می توان آنها را در جریانهای آهسته در طول تپه های دامنه های کوه های بلند مشاهده نمود. Bow River  و بعضی از انشعابات   Red Deer River مناطق ماهیگیری مهمی برای این گونه می باشند.

   قزل آلای قهوه ای د رمقایسه با قزل آلای بومی آلبرتا ، نسبت به آبهای گرم و لجن تحمل بیشتری دارد . آنها هشیارتر از سایر گونه ها بوده و صید آنها مشکل تر است. قزل الای قهوه ای در رودخانه ها و نهر هایی که توسط انسان تخریب شده و در مناطقی که فشار ماهیگیری سنگین است ، موجود می باشد.

  افراد جوان این گونه از حشرات و سایر بی مهرگان تغذیه می کنند . اما ماهیان بزرگتر در مقایسه با سایر ماهیان و از جمله افراد جوان همین گونه ، شکارچیان بهتری هستند . قزل آلای قهوه ای بزرگتر نیز، از جانداران کوچک که در آب افتاده اند تغذیه می کنند قزل الای قهوه ای معمولا تا اواخر بعد از ظهر یا اوایل عصر تغذیه نمی کنند . قزل الای قهوه ای را می توان توسط حشرات مصنوعی، طعمه مانند کرمها شکار کرد

 

 

 

4- قزل آلای طلایی

   پشت بدن این ماهی ها به رنگ زیتون یمایل به سبز و پهلو ها و شکم آن به رنگ قزمز تا طلایی می باشد. در فصل بهار که هنگام تخمریزی است ، این رنگها به شدت زیاد می شوند . این قزل آلا رنگارنگ ترین نوع قزل آلا می باشد.

   قزل آلای طلائی تنها بومی چند دریاچه و نهر کوچک واقع در صحرای ناوادا در کالیفرنیا است.

   این ماهی در سال 1959 به تعداد کمی دریاچه واقع در کوههای جنوب غربی آلبرتا معرفی شد. قزل آلای طلایی برای محیط منحص به فرد خودش ویژه شده ونمی تواند در نهر ها و دریاچه های واقع در مناطق کم ارتفاع ، به خوبی زیست کند.

   فصل کوتاه رشد در دریاچه های واقع در کوه های مرتفع به این زل آلا اجازه نمی دهد که سریع رشد کند و از اینرو بیشتر قزل الاهای طلایی کوچک هستند اما آنها برای ماهیگیران ماجراجو بسیار ممتازند.

 

تکثیر ماهی قزل آلا به دو صورت انجام می گیرد

1-     تکثیر و تولید بچه ماهی به صورت طبیعی (در طبیعت)

این نوع تکثیر در طبیعت صورت می گیرد و بدون دخالت انسان می باشد. هر ماهی ماده، جفت نر خود را انتخاب نموده و به سمت بالای رودخانه می رود و جایی را که آب زلال و شفاف و خنک و سرشار از اکسیژن و فاقد هرگونه آلودگی باشد انتخاب نموده و با همکاری یکدیگر در رودخانه جایی که دارای سنگ ریزه ها و جریان آب ملایم باشد اقدام به حفر می نمایند و سپس ماهی ماده در آن گودال تخم ریزی نموده و سپس ماهی نر بر روی تخمکها اسپرم می پاشد تا بدین ترتیب تخمکها لقاح شوند و پس از اتمام تخم ریزی و اسپرم پاشی روی آنها را با سنگ ریزه ها و قلوه سنگ ها می پوشانند تا از دسترس حشرات و سایر ماهیان دور باشد و مورد طعمه قرار نگیرد و همچنین با جریان اب از جای خود حرکت نکنند و تکان نخورند.

   در تکثیر و تخمریزی ماهیان قزل آلا و سایر آزاد ماهیان به ازای هر ماهی ماده، یک ماهی نر اقدام به مهاجرت می نماید و عمل تخمریزی صورت می پذیرد ولی در برخی از ماهیان نظیر ماهی سفید و ماهی کپور به ازای هر ماهی ماده، دو الی سه ماهی نر همراه می باشند و اقدام به تخمریزی می نمایند.

مراحل تکثیر:

 

تخمریزی ماهی ماده به اتفاق یک ماهی نر به صورت طبیعی (ماهی آزاد اقیانوس اطلس)

 

 

تعدادی از تخمهای لقاح شده و تخم چشم زده (که چشم زدن تخم به مدت 17 روز پس از لقاح در دمای آب 10 درجه رخ می دهد)

 

لارو دارای کیسه زرده که حدود 17 روز پس از چشم زدگی در دمای آب 10 درجه  از تخم خارج می شود)

در این مرحله لارو هیچ گونه تغذیه ای انجام می دهد و فقط از کیسه زرده تغذیه می نماید

فرای مرحله ای از رشد ماهی می باشد که کیسه زرده کاملا جذب گشته و تغذیه فعال را شروع کرده است در این مرحله وزن بچه ماهیان از 120 میلی گرم تا 200 میلی گرم می باشد

 

مرحله ای از رشد ماهی آزاد است که بچه ماهی یک تابستان را پشت سر گذاشته است که یک به بچه ماهیان یک تابستانه نیز معروفند و در این مرحله وزن بچه ماهیان حدود 5 گرم می باشد.

 

چرخه زندگی ماهی آزاد اقیانوس اطلس

*************************************

سلام دوستان.حلزون آکواريوم حلزون سيب ناميده ميشود.تصوير زير چشم اين جانور را نشان می دهد. 

 

 

    


 


کلمات کلیدی:
 
لينک مقاله
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢٦  

همکلاسی های عزيز سلام

چندين مقاله در مورد تکثير و پرورش و بيولوژی و فيزيولوژی و ... 

 فقط با يک کليک اميدوارم خوشتان بياد.

نظر يادتون نره. ضمناٌ کمکم کنيد بدم نمياد. مرسی

چيه تعداد مقاله ها کم بود. باشه مشکلی نيست اينم چند تا لينک جالب:

country links

Australia:http://www.afma.gov.au
Canada:http://www.dfo-mpo.gc.ca
England:http://www.efishbusiness.co.uk
India:http://www.mpeda.com
USA:http://www.nmfs.noaa.gov
Combodia:http://www.maff.go.kh
Japan:http://www.maff.go.jp
Bangladesh:http://www.bangladeshgov.org/mofl/fri
Iceland:http://www.fisheries.is
New Zealand:http://www.fish.govt.nz
Oman:http://www.maf.gov.om
Qatar:http://www.mmaa.gov.qa
Saudi Arabia:http://www.agrwat.gov.sa
Bahrain:http://www.bahrain.gov.bh
Malaysia:http://www.agrolink.moa.my/lkim
Subject Links
1
:Trade:

   http://www.globefish.org

 Market (Auction)

http://www.pefa.com/pefaportal/en/index.htm     

http://www.thomson-fish.co.uk     

2)ships, Boats and Services (Online  ):
    http://www.alasund.is/rsw5833.htm
    http://www.frankshipbrokers.com/Fishingvesselsforsale.html
    http://www.wt.net/china/bbb/messages/TueSep9231751CDT2003
    http://www.maritimesales.com/
    http://www.boatbrowse.co.uk/cateresults.asp?cate=44
  
 http://www.north-sea- ship.dk/fishing%20vessels%20indhold/purse%20seiners/purse%20seiners.htm
    http://koreaship.com/source/english/fishing1.htm
    http://www.remexport.com/enga/liste.asp?altkategori=1141
    http://www.iysbc.com/vessel_info_limited.asp?ID=733
    http://www.maretec.fo/Newbuildings/1415.htm
    http://www.tradeoffer.com/offer/category.html?CID=ee08
    http://www.maretec.fo/Newbuildings/2264.htm
    http://carlsson.proboards21.com/index.cgi?board=jyu
    http://www.boatbrowse.co.uk/details.asp?si=605&li=626
    http://lists.samurai.com/pipermail/trawler-world-buy-sell-trade/2002- May/001560.html
    http://www.atlanticship.dk/ships_for_sale/latest_sales/
    http://www.marinetalk.com/industrydeals.asp?keyword=+&category=2
    http://www1.omnitel.net/goldfish/wwwboard/messages/674.html
    http://www.collectible-hunter.com/gc/harbour-lights/purse-seiner-tori-dawn.shtml

3) Digital Fisheries Libraries (online):
    http://www.fao.org/fi/library/INFORES.HTM
    http://www.aginternetwork.org/en/browse_journal_subject.php?subj=fish

4) Seafood:
    http://www.irishseafood.com/classified.html
5)Conferences:

http://www.chinaseafoodexpo.com    

http://www.medseafood.it/en    

http://www.imarest.org/events    

http://www.vnu.com.br/vnuframes/ingles/seafooding.html    

 http://www.fishinternational.com    

 

6)Sturgeon (Caviar):

http://www.worldsturgeonsociety.com     

http://www.cites.org/eng/site_map.shtml

خوب حالا ديگه چی می گی؟؟؟؟؟نظر يادت نره ها!

*******************************************************

  سلام بچه ها خسته نباشيد مقاله می خواهيد با من باشيد.                             

 
 

Helga Josupeit and Nicole Franz,
FAO February 2004

 

Second Session Of The Cofi Sub-Committee On Aquaculture

Trondheim, Norway, 7-11 August 2003

Fao fisheries department’s efforts towards implementing the recommendations of the first session of the cofi sub-committee on aquaculture. [Full Article] 

Cod farming set to go

Eurofish Magazine, Issue 02 / 2003, April

Cod has long been considered one of the most promising candidates for aquaculture. Up to now, however, any plans to enter the industry in a serious way always fell through due to a lack of profitability: farmers were unable to compete with the relatively cheap catches from the cod fishery. [Full Article] 

Regional Reviews of Aquaculture Development Trends

In 1999, FAO had invited the Fish Culture Research Institute (HAKI) in Szarvas, Hungary, to carry out two regional reviews of the status and trends of aquaculture developments both in Europe as well as in the countries of the former USSR area.

 

CHINA, THE WTO AND WORLD FISH TRADE

by Audun Lem, FAO


According to the most recent FAO trade statistics for 2002, China has now for the first time overtaken Thailand to become the world’s largest exporter of fish and fishery products [cont.]


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
به وبلاگ گلچين سايت هاي شيلاتي خوش اومديد – سيد هادي علوي onLoad and onUnload Example

----رود و خروج